Pöördumine: välijõusaale saavad avada kohalikud omavalitsused ise

Einar Vallbaum
, Viru-Nigula vallavanem, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
Copy
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Einar Vallbaum.
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Einar Vallbaum. Foto: Ain Liiva

Austatud peaminister, austatud kultuuriminister.

Vastavalt eriolukorra juhi 27.04.2020 korraldusele nr 70 on alates 2. maist 2020 lubatud kasutada välijõusaale, kui nende omanik või valdaja tagab jõusaali inventari desinfitseerimise pärast igat kasutuskorda, kuid mitte harvem kui iga nelja tunni järel.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit juhib tähelepanu, et antud olukorras on jõusaale haldavatel kohalikel omavalitsustel keeruline, praktikas pea võimatu, tagada treeninguvahendite desinfitseerimist iga kasutuskorra järel, kuna paljud välijõusaalid on avalikus kasutuses ning avatud ööpäev läbi seitse päeva nädalas. Samuti ei ole võimalik garanteerida desovahendite olemasolu harjutuspaikades, kuna inimestel on võimalik neid sealt eemaldada.

Ka on paljudel omavalitsustel rohkem kui üks välijõusaal. Otsuse välijõusaale enne eriolukorra lõppu mitte avada on teinud Tallinn ja Narva linn ning suure tõenäosusega jätavad ka Lääne-Virumaa kohalikud omavalitsused välijõusaalid suletuks eriolukorra lõpuni. Meie teada ei ole eriolukorra juht teinud varasemalt korraldust viibimiskeelu rakendamise kohta välijõusaalides (korraldus tehtud jõusaalide kohta). Välijõusaalid on suletud kohalike omavalitsuste otsustega ning seega saavad neid avada ainult kohalikud omavalitsused.

Praktikas on väga keeruline 2+2-reegli järgimine välijõusaalides, see eeldab kohaliku omavalitsuse ööpäevaringset järelevalvet. Teeme siinkohal ettepaneku vaadata antud muudatus üle ja viia vastavusse reaalse olukorraga, et tagada inimeste ohutu treenimine ning arvestada ka kohalike omavalitsuste võimalustega välijõusaalide kasutamise ohutusnõuete tagamise järelevalve teostamisel.

Oleme seisukohal, et tänases situatsioonis ei ole korrektne tekitada inimestes ootusi, mida praktikas pea võimatu täita.

Pöördumine saadetakse täna allkirjastatult nii peaminister Jüri Ratasele kui ka kultuuriminister Tõnis Lukasele.

Tagasi üles