Miljoniga uuendatakse Kunda soojusvõrku

Adven uuendab Kunda soojusvõrke miljoni euro eest. FOTO: Vladislav Musakko

Energiaettevõte Adven alustab mais Kunda kaugküttevõrgu uuendustöödega. Investeeringu suurus on miljon eurot.

Adven vahetab Kundas välja 2,4 kilomeetri ulatuses vananenud torustikku, sealses võrgus on 56 tarbimiskohta, sealhulgas 47 korteriühistut koos 1539 korteriga, kolm äriühingut ja kuus avaliku sektori hoonet.

Adven Eesti arenduse ja investeeringute valdkonna juht Priit Tiit rääkis, et 2018. aastal ehitatud Kunda uue hakkpuidukatlamaja projekt oli pikas vaates väga mõistlik ja ettenägelik samm. "Sellega saavutati Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu välja antava tõhusa kaugkütte märgise kriteeriumid," ütles Tiit.

Märgis võimaldab tema sõnul edaspidi taotleda ka teistele soojamajandusega seotud töödele toetusi, näiteks Kunda võrgu või selles võrgus olevate hoonete rekonstrueerimistöödele.

"Ilma uue katlamajata poleks me kvalifitseerunud toetusi taotlema ning siis oleks tulnud linnal endal kõik vajalikud ressursid leida," sõnas Tiit.

Kunda soojusvõrkude tänapäevastamise koguinvesteering on miljon eurot, millest üle 40 protsendi tuleb keskkonnainvesteeringute keskusest.

Ehitustööde tulemusel vähenevad soojuskaod viie protsendi võrra ning paraneb tarbijate varustuskindlus. Rekonstrueerimistööd käivad põhiliselt Kunda Koidu, Ehitajate, Mäe, Kalda, Loode, Võidu ja Kasemäe tänaval.

Projekti lõpuks saab 70 protsenti Kunda 6,5 kilomeetri pikkusest soojusvõrgust renoveeritud. Ehitustöid teeb EG Ehitus.

Adven on energia- ja veeteenuste pakkuja, kes toodab tööstusettevõtetele auru, soojust ja külma ning pakub lahendusi, et parandada ja edendada energia, vee ja materjali kasutamise tõhusust.

Lisaks toodab ja edastab Adven toasooja 19 kaugküttepiirkonnas ning edastab maagaasi 18 võrgupiirkonnas üle Eesti. 

Tagasi üles
Back