Nii ta ütles.
Nii ta ütles. Foto: Graafika.

"Gümnaasiumi lõpetamine on vaheetapp, mitte lõpppunkt."

Aivi Must, Tamsalu gümnaasiumi direktor riigieksamite sooritamise vabatahtlikuks tegemisest