R, 7.10.2022

Eriolukorra juht otsustab

Virumaa Teataja
Eriolukorra juht otsustab
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Tudengite ühiselamu Tartus Raatuse tänaval.
Tudengite ühiselamu Tartus Raatuse tänaval. Foto: Sille Annuk

Korraldus 14.05.2020 nr 87. Peaministri 17. aprilli 2020. a korralduse nr 64 “Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta” kehtetuks tunnistamine

Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel:

1. Tunnistada kehtetuks peaministri 17. aprilli 2020. a korraldus nr 64 “Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta”.

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

3. Korraldus jõustub allakirjutamisel. Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas, eriolukorra juht

Märksõnad
Tagasi üles