Tapa keelekümblejad lõpetavad lasteaia

Inna Grünfeldt
Copy
Kahesuunaline keelekümblus lasteaias.
Kahesuunaline keelekümblus lasteaias. Foto: Maanus Kullamaa

Tapal ja Tallinnas lõpetavad lasteaia esimesed kahesuunalises keelekümbluses osalenud lapsed.

Tapa lasteaed Vikerkaar saadab kooliteele 13 tubli last, kes lõpetavad eesti-vene õppekeelega kahesuunalise keelekümbluse rühma. Tallinna lasteaias Kelluke lõpetavad kahesuunalise keelekümbluse rühma 12 last.

Tapa lasteaed Vikerkaar ja Tallinna lasteaed Kelluke kuuluvad nelja juhtlasteaia hulka, kes õpetavad koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava järgides ja keelekümblusmetoodikat rakendades kakskeelseid lapsi. "Pilootprojekt on läinud väga hästi. Nii eesti kui ka vene perede lapsed on saanud areneda oma emakeeles, kuid on edukalt õppinud ära ka teise keele," sõnas SA Innove kahesuunalise keelekümbluse peaspetsialist Anna Golubeva.

Kahesuunaline keelekümblus toimub rühmas, kus on võrdselt eesti ja vene kodukeelega lapsi. Pool päeva käib õppe- ja mänguline tegevus ühe õpetajaga eesti keeles ja teine pool päevast teise õpetajaga vene keeles. Ühe õpetaja jagatud teadmised saavad ka teise õpetajaga teises keeles korratud, kuid erinevate tegevuste abil. Iga päev kindlal ajal tegelevad lastega korraga mõlemad õpetajad. Mängides suhtleb laps endale sobivas keeles. Nii saavad lapsed harjutada mõlemas keeles rääkimist ja ühelt keelelt teisele ümberlülitumist.

Varajane mitmekeelsus kogub maailmas populaarsust. Selleks et pakkuda võimalusi ka eesti kodukeelega lastele, otsustas haridus- ja teadusministeerium 2013. aastal alustada kahesuunalise keelekümbluse programmi ettevalmistamist Eestis. Alates 2015. aastast toimetavad kahesuunalise keelekümblusmudeli järgi lasteaiad Tartus, Pärnus, Tapal ja Tallinnas. Möödunud kevadel lõpetasid esimesed kaks rühma Tartus ja Pärnus.

Eesti keelekümblusprogrammi tegevust koordineerib SA Innove.

Tagasi üles