Kadrina vallavolikogu andis loa üldplaneeringu riigihanke korraldamiseks

Uus planeering arvestab muutunud põhimõtteid, kuid loodetavasti väärtustab ja tõstab esile olemasolevat. 

FOTO: Kadrina Rahvamaja

Kadrina valla uue üldplaneeringu koostamine on vajalik, kuna arusaam ruumilise planeerimise põhimõtetest on oluliselt muutunud.

Ehitusseadustik määratleb samuti tingimused, mis peavad olema kajastatud üldplaneeringus, et korraldada igapäevast ehitustegevust vallas. Koos üldplaneeringu koostamisega tehakse keskkonnamõju strateegiline hindamine. Riigihanke korraldamise viimaseks tähtajaks on 15. detsember 2022. Kogu protsess kestab hinnanguliselt kaks aastat ja selle maksumus on umbes 90 000 eurot.

Tagasi üles