N, 2.02.2023

Töötud noored saavad tuge

Anu Viita-Neuhaus
Töötud noored saavad tuge
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments

Riik on käima lükanud koostöös kohalike omavalitsustega toimiva noortegarantii tugisüsteemi, mille kaudu on juba praeguseks abi saanud üle tuhande iseseisvat elu alustada sooviva mitteõppiva ja töötu noore. Lääne-Virumaalt on liitunud tugisüsteemiga Kadrina, Tapa, Väike-Maarja ja Rakvere vald.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on praeguses tööturu olukorras oluline abistada kõiki töötuid ning eraldi tähelepanu pöörata noortele, kes on haavatavamas olukorras vähesema töökogemuse ja sageli madalama haridustaseme tõttu.

"Noored on tihti leidnud rakendust teenindus- ja majutussektorites, mis on enam kriisis kannatada saanud valdkonnad. Pean oluliseks, et abi saaksid kõik noored, kes seda vähegi vajavad," rääkis Kiik.

Ta lisas, et mitteõppivatele ja -töötavatele noortele tuleb pakkuda igakülgset tuge haridusteele naasmiseks, selle kaudu ka ümberõppeks ning tööturule jõudmiseks nii riigi, omavalitsuste kui ka lastevanemate toel, sest ainult üheskoos leiame väljapääsu, kuidas noorte toimetulekut parandada. 

Noorte abistamiseks on välja töötatud noortegarantii tugisüsteem, mille abil kohalikud omavalitsused ühenduvad 16–26-aastaste mittetöötavate ja mitteõppivate noortega ning pakuvad tuge haridustee jätkamiseks või töökoha leidmisel. Samuti otsitakse lahendusi muudele õppimisel või töötamisel takistuseks kujunenud probleemidele ja tehakse koostööd näiteks töötukassa, õppeasutuste ja noortekeskustega. 

Tagasi üles