Eriolukord tõstis usutavasti maaelu väärtust

Inna Grünfeldt
Copy
Maakodu oli kriisi ajal linnainimesele hea pelgupaik.
Maakodu oli kriisi ajal linnainimesele hea pelgupaik. Foto: Marko Saarm

Eesti külaliikumise Kodukant korraldatud küsitlusest selgub, et 70 protsenti maaelanikest loodab, et eriolukord toob maale inimesi juurde ning aitab kaasa maaelu väärtustamisele.

Küsitlusest selgus, et siiani on piirangud nende majanduslikku olukorda mõjutanud vähe. Siiski peljatakse võimalikku majanduslangust ja töökohtade kadu sügisel. 

Uuringu tulemused toetavad külaliikumise Kodukant suunda maaelu populariseerida, mille üheks konkreetseks väljundiks on 26. septembril teist korda toimuv maal elamise päev. Samuti annab küsitlus innustust edendada kogukondlikku tegevust ning koostööd kohalike omavalitsuste ja külade vahel. Hea koostöö tagab, et eriolukorra ajal ei tunne kodanikud end oma muredega üksi jäetuna.

Eesti külaliikumine Kodukant viis mai lõpus läbi 358 vastajaga veebiküsitluse, et saada aimu, kuidas näevad maainimesed eriolukorra tagajärgi. Selgus, et pikaajalise mõju osas maapiirkondadele on 73 protsenti vastajatest positiivselt meelestatud ning 27 protsenti uskus pigem negatiivsesse mõjusse. 16 protsenti vastanutest ei leidnud eriolukorras mitte midagi muret tekitavat, samas kui 11 protsenti leidis jällegi, et eriolukorraga ei seostu mitte midagi head. 86 protsenti vastanutest usub, et maal oli eriolukorraga kohanemine palju kergem kui linnas, ning 74 protsenti said kinnitust, et nende otsus elada maal on õige.

Küsitluse kohta saab lugeda pikemat kokkuvõtet kodulehelt kodukant.ee.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles