Kirjandusmuuseum kogub teavet tervisekäitumisest koroonakriisi ajal

Eesti kirjandusmuuseum Tartus.

FOTO: Margus Ansu

Eesti kirjandusmuuseumi rahvaluulearhiivi kogumismoodulis Kratt on kuni 31. augustini avatud lühike küsimustik "Tervise hoidmine koroonakriisi ajal", milles päritakse nii tervisehädadega toimetulemise kui ka vaimse tervise hoidmise kohta karantiini tingimustes.

Koostatud küsitlusega soovib rahvaluulearhiiv koguda infot selle kohta, milliseid kogemusi need kevadkuud on meile andnud, millised olid tervisehädad ja lahendused, kellelt ja kuidas saadi abi, mis inimesi kõige rohkem kartma või muretsema pani ning kuidas saadi toit lauale, millised olid olemasolevad või puuduvad kriisivarud (majapidamisvahendid, toit ja ravimid) ellujäämiseks. Samuti on oluline pöörata tähelepanu sellele, kuidas on kriis muutnud igaühe tervisekäitumist ja sellealast suhtlust ning kuidas on kriisiolukorras tuldud toime lähedaste kaotusega.

Eesti rahvaluulearhiivi teadur Ave Goršič tõdes, et inimeste elu on koroonakriisi tõttu läbi teinud mitte ainult majanduslikke, vaid ka kultuurilisi muutusi, seal hulgas on muutunud tervisekultuur.

Rahvaluuleteadlasena teab ta, et juba vanarahvas pidas tervist inimese kõige tähtsamaks varaks. "Just seetõttu ootame ka praegu augusti lõpuni kaastöid inimeste kriisiaegsest kogemusest enda või oma lähedaste tervise eest hoolitsemisel," selgitas ta. "Kroonviiruse saabumine ei puudutanud ainult neid, kes viiruse tõttu koju karantiini või koguni haiglasse sattusid, vaid ka neid, kellel pandeemia võttis võimaluse muude haiguste pärast tavapäraselt arstil käia. Paljude vaevuste puhul otsiti abi telefoni teel, e-apteegist ja püüti hakkama saada koduste vahenditega."

Goršiči sõnul saab moodulisse Kratt sisestada ka vabas vormis muljeid või lugusid selle kohta, miks selline pandeemia üldse tekkis. Oodatakse lugusid nii enda kui ka lähedaste tervisest, aga samuti selliseid, mida on kuuldud teistelt, loetud sotsiaalmeediast, kodu- või välismeediast, ehk isegi välismaal elavatelt tuttavatelt-sugulastelt – palume (soovi korral anonüümselt) märkida ka lugude allikad.

Kaastöid oodatakse kogumismoodulisse Kratt, e-posti aadressil kratt@folklore.ee või käsikirjaliselt Eesti kirjandusmuuseumisse aadressil Vanemuise 42, Tartu, 51003 (märksõna "Tervis") kuni 31. augustini 2020. Küsimustiku "Tervise hoidmine koroonakriisi ajal" leiab: http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/22. Seni kogutud koroonafolkloorist saab ülevaate Ave Goršiči videoloengust: https://youtu.be/6vnR3dPLDf4.

Suve lõpuni koguvad Eesti kirjandusmuuseumi eesti kultuurilooline arhiiv ja ühendus Eesti Elulood ka päevikuid ja mälestusi koroonakriisist. Täpsemalt selle kohta loe: https://www.kirmus.ee/et/uudised.

Tagasi üles