E, 5.06.2023

Põhikoolilõpetajatele antakse võimalus sooritada eesti keele kui teise keele kõrgema taseme eksamit

Jete Eevald
, ajakirjanik
Facebook Twitter
Comments
Järgmisel õppeaastal on üleminekuperiood, mil õpilane saab omal initsiatiivil sooritada B2-taseme eksami ning vastava tunnistuse koolile esitada. Sellisel juhul ei pea õpilane põhikooli lõpetamiseks sooritama B1-tasemel lõpueksamit.
Järgmisel õppeaastal on üleminekuperiood, mil õpilane saab omal initsiatiivil sooritada B2-taseme eksami ning vastava tunnistuse koolile esitada. Sellisel juhul ei pea õpilane põhikooli lõpetamiseks sooritama B1-tasemel lõpueksamit. Foto: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks määruse muudatuse, millega luuakse põhikooli lõpetajatele võimalus sooritada eesti keele kui teise keele B1-taseme lõpueksami asemel ka kõrgemal ehk B2-tasemel eksamit. Samuti hakatakse tulevikus kandma Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) andmeid ujumise algõpetuse kohta ning enne 2004. aastat nii Eestis kui ka välismaal väljastatud lõpudokumente.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on B2-tasemel lõpueksami sooritamine kauaoodatud võimalus, mis toetab õpilaste motivatsiooni ning aitab vältida eksamite dubleerimist. "Nüüd on tublidel õpilastel, kelle eesti keele oskus on nõutavast kõrgem, võimalik saada koos põhikooli lõpudokumentidega seda kinnitav tunnistus. Julgustan õpilasi juba enne põhikooli lõpuklassi oma keeleoskust proovile panema ning keeleõppes suuremaid eesmärke seadma," rääkis Reps.

Seni on õpilastel olnud võimalik sooritada põhikoolis riiklikus õppekavas nõutav eesti keele kui teise keele lõpueksam üksnes B1-tasemel. Seega juhul, kui noor oskas eesti keelt kõrgemal tasemel, ning isegi siis, kui tal oli vastav tasemetunnistus, pidi ta põhikooli lõpetamiseks sooritama B1-taseme lõpueksami. Nüüd aga saavad õpilased soovi korral juba 7. või 8. klassis sooritada koos põhikooli lõpetajatega B1-taseme eksami ning 9. klassis koos gümnaasiumi lõpetajatega B2-taseme eksami. Juhul kui B2-taseme eksamil jääb õpilasel keeletase saavutamata (ehk ta saab eksamil alla 60 punkti), saab ta põhikooli lõpetada varasemalt sooritatud B1-taseme eksami tulemusega.

Järgmisel õppeaastal on üleminekuperiood, mil õpilane saab omal initsiatiivil sooritada B2-taseme eksami ning vastava tunnistuse koolile esitada. Sellisel juhul ei pea õpilane põhikooli lõpetamiseks sooritama B1-tasemel lõpueksamit.

Teine määruse muudatus näeb ette, et edaspidi hakatakse Eesti hariduse infosüsteemi kandma andmeid ujumise algõpetuse läbimise kohta. Põhikooli riikliku õppekava kohaselt peavad kõik õpilased, kes asusid õppima alates 2017/18. õppeaastast, omandama I kooliastme lõpuks ujumisoskuse. Tänavu lõpetasid I kooliastme esimesed ujumise algõpetuse uue programmi järgi õppinud lapsed. Muudatusega luuakse võimalus ujumisõpetuse andmeid registrisse kanda ning tulevikus saab EHIS-est andmeid selle kohta, mitu ujumistundi on õpilane läbinud ja mis tasemel on tema ujumisoskus.

Kolmas muudatus annab enne 2004. aastat väljastatud lõpudokumentide omanikele võimaluse taotleda nende EHIS-esse kandmist. Eestis väljastatud lõpudokumentide puhul lisab lõputunnistusi registrisse dokumendi väljastanud õppeasutus või tema õigusjärgne ning välismaal väljastatud lõputunnistuste puhul lisab andmed EHIS-esse keskus ENIC/NARIC.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles