Loodusesõpradel jagub uurimist

Looduskaitse ülevaade annab pildi asjade seisust Eestis.

FOTO: Elmo Riig

Ilmus põhjalik ülevaade Eesti looduskaitse hetkeseisust.

Värskelt ilmunud Eesti looduskaitse 110. aastapäevale pühendatud ülevaate eesmärgiks on muu hulgas looduskaitses seatud sihtide analüüs ning elurikkuse säilimiseks kavandatud tulevikusuundumiste kirjeldamine. Praeguse seisuga on kaitse all Eesti maismaast ja siseveekogudest 20,5 protsenti ning territoriaalmerest ja mere majandusvööndist 18,7 protsenti.

Ülevaates "Looduskaitse 2020" kajastatakse peatükkide kaupa liikide ja elupaikade seisundit ning nende kaitse korraldamise olukorda.

Keskkonnaagentuuri direktori Taimar Ala sõnul on tegemist kõige põhjalikuma ülevaatega Eesti looduskaitse hetkeseisust. Ala sõnul on looduskaitse praegu olulisem kui kunagi varem, sest ökosüsteemide tervis on seotud otseselt inimeste heaoluga.

"Loodus on tervik, ja kui looma- ja taimeliikidel läheb kehvasti ning nende elupaigad kaovad, siis kaotame ka meie – elurikkusest sõltub inimese heaolu ja tervis," ütles Ala, lisades, et inimeste keskkonnateadlikkus on aastatega suurenenud ning järjest enam tuntakse ja jagatakse kogukondlikku muret ja rõõmu looduse tervisenäitajate kohta.

Keskkonnaagentuuri eluslooduse juhtivspetsialisti ja väljaande ühe koostaja Reigo Roasto sõnul on Eesti loodus võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikide omaga heas seisus. "Vaatamata sellele peame olema valvsad ja järjepidevalt monitoorima elurikkuse seisundit nii Eestis kui ka mujal maailmas. Üha olulisemaks muutub looduse hüvede ehk ökosüsteemiteenustega arvestamine otsustusprotsessides ning elurikkusega ja loodusega arvestamine kõikides muudes eluvaldkondades. Keskkonnateadlikkus ja keskkonnaseisund ei ole pelgalt keskkonnateemad. Tegemist on laiema tegevuste ja väärtuste ahelaga," kõneles Roasto.

Põhjalikku ülevaadet Eesti looduskaitse olukorrast (2016–2020) saab lugeda keskkonnaagentuuri uuest looduskaitse ülevaatest, mis on kõigile veebist leitav keskkonnaagentuuri kodulehelt. Lisaks on väljaandest kokkuvõttev kaardilugu.

Tagasi üles
Back