T, 30.05.2023

Valitsus muudab COVID-19 liikumispiirangutega seotud korraldusi

Toomas Herm
, ajakirjanik
Facebook Twitter
Comments
Peaminister Jüri Ratas.
Peaminister Jüri Ratas. Foto: Raul Mee

 Valitsus otsustas muuta COVID-19 leviku tõkestamiseks välja antud liikumispiirangutega seotud korraldusi. Muutuvad muu hulgas kõrge nakkuskordajaga riikidest reisimisega seotud isolatsiooninõuded, samuti siseruumides kultuurivaldkonna ning avalike ürituste ja konverentside korraldamisel ruumitäituvuse mahupiirangud ja ühtlustatakse desinfitseerimisnõudeid avalikes kohtades.

Peaminister Jüri Ratas tõdes, et pärast eriolukorda on riik valmis koroonaviiruse levikule reageerima paindlikult ja lokaalselt, et mitte sulgeda tervet ühiskonda. "Peamine väljakutse on õppida inimeste tervist ohustava viirusega koos elama, mis tähendab siiski vastutustundlikku ning enda ja teiste tervisest hoolivat käitumist," ütles ta.

"Selleks et uutes oludes igapäevane elu ei seiskuks, peame kõik hoidma enda ning meid ümbritsevate tervist. Riigina püüame luua raamistiku, kus iga inimese hoolsa käitumise ja ürituse korraldajate pingutuste abil saab ühiskond reegleid täites jätkata tavapärast elu. See tähendab, et meil oleks võimalik külastada teatreid, kinosid, kontserte, konverentse, avalikke üritusi. Samuti peab jätkuma koolielu võimalikult sarnaselt sellele, millega harjunud oleme."

Valitsuse korralduse muutmine seoses suurüritustega

Valitsus näeb ette võimaluse kehtestada oma otsusega erandeid spordivõistluste ja -ürituste ning avalike ürituste korraldamiseks. Erandi kehtestamine on mõeldud  suurürituseks, mis ületavad praegu kehtestatud välis- ja sisetingimustes osalejate arvu piirmäära ehk vastavalt siseruumides 1500 ja välitingimustes 2000 osalejat. Terviseamet võib rakendada sellistel üritustel osalejatele liikumisvabaduse piiranguid ning viiruse leviku ennetamiseks võidakse rakendada ka muid lisameetmeid.

Valitsus saab otsustada sellise erisuse tegemise ülekaaluka ühiskondliku või riiklik huvi korral. Samuti peab selle ürituse korraldamiseks olemas olema kohaliku omavalitsuse seisukoht ning ürituse korraldajaga peab olema läbi rääkinud terviseametiga, kuidas maandatakse nakkuse leviku riskid.

Valitsuse korralduse muutmine reisimisega seotud eneseisolatsiooni ja töötamise kohta

Alates 1. septembrist on võimalus negatiivse COVID-19 testitulemuse korral riskiriikidest tulles minna tööle juhul, kui see on vältimatult vajalik ning riiki saabumisel tehakse viivitamatult viiruse test ja testi tulemus on negatiivne. Kuni testi tulemuse teadasaamiseni peab inimene viibima täielikus eneseisolatsioonis. Negatiivse testitulemuse korral tuleb seitse esimest päeva olla piiratud eneseisolatsioonis ehk käia tohib küll tööl ja näiteks poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Mitte varem kui 7 päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 14-päevane eneseisolatsioon, mis kehtib kõigile neile riskiriikidest tulijatele, kes testi ei tee.

Testimisega seotud vabastust ei ole võimalik saada EL-i ühtse nimekirja välisest kolmandast riigist töötamiseks ja õppimiseks tulnud inimestele.

Endiselt ei kehti reisimisega seotud 14-päevane liikumisvabaduse piirang olemasolevatele eranditele, näiteks välisdiplomaatidele, elutähtsate teenuste osutajatele, reisijate- ja kaubaveoga seotud töötajatele jt.  Varasematest eranditest peavad töötamiseks testi hakkama tegema riigipiiri ületamisel välismaalased, kelle tulek Eestisse on seotud siin tegutseva ettevõtte seadme hooldamise või muu hädavajaliku tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks.

Valitsuse korralduste muutmine seoses kultuuri- ja avalike üritustega – 50% piirang

Siseruumides ei kohaldata kuni 50-protsendilise täituvuse piirangut teatrietendustele, kontsertidele ja kinoseanssidele, konverentsidele ning avalikele koosolekutele ja üritustele tingimusel, et kogu publikule on tagatud statsionaarsed istekohad. 50-protsendi piirangu erand ei laiene üritustele, kus kasutatakse ajutisi istekohti.

Koolid

Valitsus otsustas täna kaotada haridusasutustele kehtinud piirangud, mida uuel kooliaastal hakkavad asendama haridus- ja teadusministeeriumi ning terviseameti koostöös koroonaviiruse leviku ennetamiseks antavad soovitused.

Otsuse kohaselt ei kehti siseruumides kuni 50-protsendilise täitumuse nõue ning inimeste arvule seatud piirangud enam põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides, aga ka täienduskoolitusasutustes, huvikoolides, avatud noortekeskustes, noortelaagrites ja õpilasmalevates. Piirangud ei kehti ka huvitegevuse ja huvihariduse andmisel ning mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituste korraldamisel.

Seni valitsuse korralduses sätestatud piiranguid hakkavad asendama terviseametiga koostöös koroonaviiruse leviku ennetamiseks antavad juhised, mis jõuavad koolidesse kolmapäeval.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo saadab massimeedia valdajatele tänase päeva jooksul ka korralduste tekstid ning seletuskirjad. Kõik muudatused, mis ei puuduta reisimisega seotud eneseisolatsiooni, hakkavad kehtima homsest. Negatiivse testi tulemusel riskiriigist tulles vältimatute tööülesannete täitmise erand hakkab kehtima 1. septembrist.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles