Virumaa Teataja.

FOTO: Meelis Meilbaum

Trükikojas esinenud rikke tõttu ei ole tänane Virumaa Teataja lugejateni jõudnud.

Millal lugejad lehenumbri kätte saavad, pole teada.

Toimetus palub lugejatelt vabandust.