Noor ema sai kohtuvaidluses Rakvere linnaga õiguse (1)

Toomas Herm
, ajakirjanik
Copy
Veel jõustumata kohtuotsuse järgi saab noor ema siiski panna oma lapsele nimeks Nelery.
Veel jõustumata kohtuotsuse järgi saab noor ema siiski panna oma lapsele nimeks Nelery. Foto: Ain Liiva

Tartu ringkonnakohtu otsusega on vanematel õigus panna oma lapsele nimeks Nelery ja Rakvere linnavalitsuse keeldumine sellise nime registeerimisest oli õigusvastane. 

Kohtuvaidlus noore ema ja omavalitsuse vahel seisnes selles, kas lapsevanemal on õigus panna oma lapsele nimeks y-lõpuga Nelery. Menetlusosalisena oli kaasatud ka siseministeerium. Vaieldi selle üle, kas nimeseaduse järgi kasutatakse isikunime kirjutamisel eesti-ladina tähti ja sümboleid ning vajaduse korral võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreegleid.

Teise astme kohus nõustus siseministeeriumi seisukohaga, et lapsele nime panemisel tuleb arvestada ka keeleseadust. Ringkonnakohus ei nõustunud ministeeriumi tõlgendusega, et nime panekul kohaldub keeleseaduse järgi range kirjakeele norm. "Oluline on silmas pidada, et keeleseadusel on kaks eesmärki: reguleerida eesti keele kasutust ametlikus asjaajamises ning kaitsta eesti keelt laiemalt," öeldakse kohtuotsuse. "Praegusel juhtumil on küsimus aga lapsele nime valikus ja mitte haldusorganite keelekasutuses, mistõttu on küsitav, kas isikutelt on üldse proportsionaalne nõuda lapsele nimepanekul keeruka range kirjakeele normi järgimist. Samuti tuleb arvestada, et seadus sätestab selgelt ja ühemõtteliselt vanema subjektiivse õiguse oma lapsele ise nimi valida."

Kohtu hinnangul on tõlgendus, mille kohaselt tuleks nimepanekule kohaldada ranget kirjakeele normi, ilmselgelt ebaproportsionaalne ja piirab ülemäära vanemate põhiõigusi. "Kaalumisel on seejuures kaalukaussidel vastamisi põhiseaduslikud väärtused. Ühel pool on eesti keele kaitse. Samas on teisel kaalukausil puudutatud põhiõigustena nii vanemate õigus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest, õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele kui ka üldine vabaduspõhiõigus," sedastatakse kohtuotsuses. Kohtu hinnangul mõjutavad isikute eesnimed keele püsimajäämist vähesel määral. Palju olulisem mõju on näiteks eestikeelse hariduse või eestikeelse väärtkirjanduse kättesaadavusel. "Samas on vanemate jaoks valikuõigus nime panekul väga olulise kaaluga," rõhutas ringkonnakohus.

Teise astme kohtu hinnangul ei tule nimepanekul järgida ranget kirjakeele normi, vaid vastavalt keeleseadusele keelekasutuse head tava. Samuti on kaebaja ehk noor ema põhjendatult viidanud sellele, et nimi "Nelery" on väga sarnane aktsepteeritud nimega "Helery". Liiati esineb Nelery nimi Eestis veel vähemalt ühel korral.

Kohtuotsuse järgi peab Rakvere linnavalitsus kandma rahvastikuregistrisse lapse eesnimena sisse "Nelery". Otsus ei ole jõustunud. 

Rakvere abilinnapea Rainer Miltop on varem Virumaa Teatajale kommenteerinud, et omavalitsusel ei ole midagi "Nelery" nime vastu, vaid ametnik, keeldudes seda kandmast rahvastikuregistrisse, lähtus seadustest.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles