L, 1.04.2023

Haljala valla, Võsu rannafestivali korraldaja, politsei ja kiirabi ühispöödrumine ⟩ Alaealiste alkoholi tarvitamise korral langeb vastutus vanematele

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Võsu rannafestivalil tuli politseil tegeleda enam kui saja alkoholi tarvitanud alaealisega.
Võsu rannafestivalil tuli politseil tegeleda enam kui saja alkoholi tarvitanud alaealisega. Foto: Margus Vahter

Haljala vald, Võsu Rannafestivali korraldaja Sky Management OÜ, Rakvere politseijaoskond ja Karell Kiirabi AS tegid ühispöördumise, kus kutsuvad üles lapsevanemaid selgitama lastele alkoholi tarvitamise tagajärgi.

Möödunud nädalavahetusel toimunud Võsu rannafestivalil sattus politsei huviorbiiti üle saja alaealise noore, kes olid nii festivalialal kui ka väljaspool tarvitanud alkohoolseid jooke. Probleem peitub tegelikkuses tunduvalt sügavamal kui pelgalt ühes sündmuses. Alkoholi mõju noorele inimesele on mitu korda kahjulikum kui täiskasvanule. Lapsevanemana on seda oluline mõista, kuna alkoholi tarvitamine avaldab noore inimese arenevale organismile suurt mõju.

Seetõttu kontrollib suursündmuste ajal politsei ka alaealiste alkoholi tarbimist, et noored ja nende vanemad mõistaksid, mis võivad olla alkoholi tarvitamise võimalikud tagajärjed. Suhtlus lapsevanema ja noore vahel aitab ohuolukordi ennetada. Soovitame lapsevanematel alkoholi tarvitamisest rääkida, tuua esile selle miinused ja võimalikud tagajärjed.

Nooruk peab mõistma, et alkoholi tarvitamine ei tee teda lahedamaks. Vastupidi, noor võib sattuda olukordadesse, kus seab ennast või teisi ohtu. Üritustel osalemine peaks eeldama kokkuleppeid. Suvi, hea muusika ja sõbrad kutsuvad noori suvesündmustest osa saama. Noored peavadki suve nautima, kuid tegema seda turvaliselt. Suurüritustest, nagu näiteks Võsu rannafestivalist, osavõtmisele võiks eelneda kokkulepete sõlmimine – lapsevanem ja noor lepivad omavahel kokku reeglites. Kus ja kellega nooruk viibib, kuidas laps sinna ja tagasi koju saab või kus vajaduse korral ööbib – need on küsimused, mis tuleks enne läbi arutada.

Samuti võiks lapsevanem veenduda, et vanusepiiranguga ürituste puhul, kus noored saavad sisse ainult koos täiskasvanud vastutajaga, oleks noorega kaasas selline inimene, kes saab tema eest vastutada ja nooruki heaolu tagada. Oleme ise eeskujuks. Laste ja noorte käitumine on suuresti peegeldus sellest, kuidas meie, täiskasvanud, käitume. Proovime noortele näidata, et head peod on need, mis ei lõppe politsei või kiirabi sekkumisega ning suurüritustest saab osa võtta ka ilma alkoholi tarvitamata. Me ei saa võtta ära noortelt huvi alkoholi proovimise vastu, kuid saame teha seda, et noor oleks otsust, kas ja millal proovida, tehes teadlik tagajärgedest ja võimalikest ohtudest.

Saame üheskoos teha palju ära selleks, et ennetada alaealiste alkoholi tarvitamise tagajärgi.

Räägime noortega alkoholi tarvitamisest ja selgitame, mida see endaga kaasa toob. See on parim viis, kuidas vältida olukordade tekkimist, kus festival või kontsert lõppeb noorele politsei järelevalve all lapsevanemat järele oodates. Alkohol ei ole alaealistele. Alkohol muudab noore mõtlemist ja käitumist, mistõttu suureneb oht tema turvalisusele ja tervisele.

Paneme seda südamele nii lapsevanematele, noortele endile kui ka alkoholi müüjatele ning alaealiste täiskasvanud kaaslastele ja sõpradele.

Ühispöördumisele on alla kirjutanud

Ivar Lilleberg, Haljala vallavanem

Romeo Savinski, Sky Management OÜ juhatuse liige ja Võsu rannafestivali korraldaja

Katrin Satsi, politsei- ja piirivalveameti Rakvere politseijaoskonnajuht

Õnne Bartoševitš, Karell Kiirabi AS-i juhatuse liige

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Märksõnad
Tagasi üles