Kas Rakvere tulevik on alevik?

, ettevõtja
Copy
Laur Kaljuvee
Laur Kaljuvee Foto: Erakogu

Oskuslik haridusküsimuste juhtimine on määrav kogu Eesti arengus ning iseäranis Rakvere tulevikus.

Rakvere reaalgümnaasiumi hoolekogulasena kaasati mind Rakvere põhikoolivõrgu arengukava komisjoni. Selle töögrupi kokkutulemise põhjus oli suunata valmiva riigigümnaasiumi ja põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse uue maja ja olemasolevate koolimajade ning nendes õppivate põhikooliastmete laste paigutuse suhtes tehtavaid otsuseid viisil, et need oleksid kõige otstarbekamad ja kõigile võimalikult valutud.

Võimalike stsenaariumite analüüsiks kaasati ka Cumulus Consulting OÜ, kes sellelaadseid uuringuid korraldanud paljudes teisteski Eestimaa linnades-valdades ja kelle tehtud töö tulemusena valmis Rakvere linna haridusvaldkonna analüüs ja pikaajaline teenusvajaduse prognoos.

Tagasi üles