N, 2.02.2023

Prokuratuur lõpetas Anti Poolametsa vastu alustatud kriminaalmenetluse

Lisatud Anti Poolametsa kommentaar kell 9.02. Lisatud Rakvere linnavolikogu liikme Allan Jaakuse kommentaar kell 11.26. Viru ringkonnaprokuratuur Poolametsa kuriteoteate puhul menetlust ei alusta. Lisatud Rakvere abilinnapead Andres Jaadlat esinadava vandeadvokaadi kommentaar kell 14.27.
Toomas Herm
, ajakirjanik
Prokuratuur lõpetas Anti Poolametsa vastu alustatud kriminaalmenetluse
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Riigikogu EKRE fraktsiooni liige Anti Poolamets.
Riigikogu EKRE fraktsiooni liige Anti Poolamets. Foto: Tairo Lutter

Viru ringkonnaprokuratuur lõpetas Rakvere abilinnapea Andres Jaadla politseile tehtud kuriteoteate alusel alustatud kriminaalmenetluse riigikogu liikme Anti Poolametsa tegevuse uurimiseks.

Jaadla väitel läks ta 3. septembril Rakveres EKRE korraldatud koosolekule ja Anti Poolamets tõukas teda seal. Jaadla väitel tundis ta pärast tõukamist õlas valu.

Poolamets on igasugust tõukamist eitanud ning omakorda teatanud riigiprokuratuurile valeütlustest ja valekaebusest. Poolamets süüdistas selles teates Rakvere abilinnapead Andres Jaadlat ja Rakvere linnavolikogu liiget Allan Jaakust. Riigiprokuratuur saatis Poolametsa tehtud kuriteoteate Viru ringkonnaprokuratuuri, mis kriminaalmenetlust ei alustanud. Prokuratuur põhjendas keeldumist asjaoluga, et enne tuleb selgeks teha Jaadla kuriteoteate järgi alustatud kehalist väärkohtlemist käsitleva kriminaalmenetluse asjaolud.

Viru ringkonnaprokuratuur põhjendas Jaadla kuriteoteate alusel alustatud kriminaalmenetluse lõpetamist sellega, et valu põhjustamise kohta tuleb koguda tõendeid. Nendeks on näiteks ravidokumendid, fotod ja videod nähtavatest kehavigastustest. Jaadlal aga tõendeid ei olnud. Ringkonnaprokuratuuri hinnangul ei saanud Poolamets põhjustada oma käitumisega Jaadlale sellist valu, et teda saaks vastutusele võtta. Samuti puuduvad tõendid füüsilise vägivalla kohta. Prokuratuuri hinnangul oli Poolametsa soov Jaadlale mitte valu tekitada, vaid et Jaadla lahkuks koosolekult.

Viru ringkonnaprokuratuurist öeldi, et Poolametsa kuriteoteate puhul menetlust ei alustata. "Reedel lõpetatud menetluses kogutud tõendid ei sisalda infot, et Jaadla avalduse puhul on tegemist teadva valekaebusega," kirjutab Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Maria Gonjak toimetusele saadetud kirjas. "Jaadla võis subjektiivselt tajuda juhtunut rünnakuna enda vastu, seega ei saa rääkida teadvalt valekaebuse esitamisest."

"Kaalun peale minu suhtes alustatud kriminaalmenetluse lõpetamist täiendavaid samme Rakvere abilinnapea valekaebuse uurimiseks," kommenteeris Anti Poolamets oma vastu algatatud kriminaalmenetluse lõpetamist. "Rõhutasin kohe peale Jaadla kaebuse menetlusse võtmist, et tegu on valekaebusega ning seda tuleks kiiremas korras prokuratuuri poolt menetleda. Eeldan, et peale politseiuurimises asjaolude selgumist saavad PPA ja prokuratuur minu kaebuse menetlemisega edasi minna," lisas ta. Poolametsa hinnangul tuleneb kriminaalmenetluse lõpetamise määrusest selgelt, et kuriteoteate esitanud Andres Jaadla ning ajakirjandusele ja hiljem politseile sündmust kirjeldanud tunnistaja, Rakvere linnavolikogu liige Allan Jaakus on andnud eksitavaid ütlusi. "Esmalt kirjeldasid mõlemad isikud, et Allan Jaakus nägi sündmust pealt, ent politseile antud ütlustes kinnitas Allan Jaakus, et ta ei näinud kehalist kokkupuudet. Nimetatud isikute väited on vastuolus tunnistajate ütlustega ning sisaldavad erinevaid väljamõeldisi," selgitas Poolamets. 

Riigikogu liige viitas karistusseadustiku paragrahvidele 319 ja 320, mille alusel võib valekaebuse esitamist ja valeütluse andmist karistada rahatrahvi või kuni aastase vanglakaristusega – raskendavatel asjaoludel kuni viieaastase vangistusega.

Poolamets lubas konsulteerida juristidega, et selgitada võimalusi valekaebuse esitajate vastutusele võtmiseks. "Õigusemõistmisevastaste süütegude puhul on ohus usaldus õigussüsteemi vastu. Kui selliseid tegusid saab karistamatult toime panna ning Mary Krossi näitel lastakse rikkujad kergelt pääseda, siis hakatakse neid ka edaspidi kergekäeliselt toime panema," nentis Poolamets ja lisas, et valekaebusi võidakse esitada iga kandidaadi kohta, et mõjutada valimistulemusi. "Valimiste ausus ning reeglite järgmine tagab valimiste legitiimsuse. Antud ründe puhul pandi see löögi alla ning teen endast oleneva, et asi jõuaks uurimiseni ning kohtusse," kinnitas Poolamets.

Rakvere linnavolikogu liige Allan Jaakus viitas Poolametsa kommentaarile, et esmalt kirjeldasid mõlemad isikud, et Allan Jaakus nägi sündmust pealt, ent politseile antud ütlustes kinnitas Allan Jaakus, et ta ei näinud kehalist kokkupuudet. "Selline selgitus on ju vastuolusid täis, samuti on vastuolus Poolametsa järgmise päeva kommentaar, kus ta selgitas, kuidas Jaadla lõi ukse tagaselja kinni," kommenteeris Jaakus. "Minul on lindistus, mille ma ka neile saatsin, ja ma loodan, et Poolamets on seda kuulnud ja selle sisu ühtib üks ühele minu ütlustega," lisas Jaakus ja kinnitas, et kui Poolamets jätkab tema laimamist, siis kindlasti reageerib ta sellele. "Teiseks teen politseile järelepärimise, kas ka tegelikult Evelin Poolamets helistas tollel korral politseisse või oli see ka puhas vale," jätkas Jaakus. "Eraisikuliselt ähvardada väljaviskamisega on samuti volituste ületamine. Meie [Allan Jaakus ja Andres Jaadla] tulime rahulikel eesmärkidel oma laimu kohta vastuseid saama, mida riigikogu liige oma üleskutses kõikide inimeste postkastidesse saatis. Poolametsa endiste kriminaalide ühiskonnast välja juurimine poliitedu saavutamiseks viimaste isikliku süstemaatilise solvamisega on ületanud igasugused piirid ja selline tegevus ei ole jätkusuutlik ning riivab põhiõiguseid."

Rakvere abilinnapead Andres Jaadlat esindav vandeadvokaat Kaarel Kais kommenteeris kujunenud olukorda, et politsei lõpetas prokuratuuri nõusolekul kriminaalmenetluse sisuliselt põhjusel, et hindas Anti Poolametsa Andres Jaadla vastu toime pandud rünnet väheintensiivseks. "Teisisõnu, rünne, uurija sõnastuses ebameeldiv kontakt, Andres Jaadla vastu küll esines, kuid ei leidnud tõendamist, et Andres Jaadla tundis selle tagajärjel nii intensiivset füüsilist valu, mis tingiks kriminaalmenetluse läbi viimise vajaduse."

"Arutame veel kliendiga, kas kriminaalmenetluse lõpetamise määrus vaidlustada või mitte," jätkas Kais. Vandeadvokaadi sõnul ei ole Andres Jaadla eesmärk, et Anti Poolamets saaks kriminaalkorras karistada, vaid et uurimisasutused annaks Anti Poolametsa tegevusele Andres Jaadla ründamisel õiglase hinnangu. "See eesmärk on sisuliselt saavutatud, kuna rünnak kui selline on tuvastatud ja mis tahes füüsiline rünnak on taunimist väärt ka juhul, kui see ei ole piisavalt tugev, et võtta ründaja kriminaalvastutusele," lisas Kais.   

Märksõnad
Tagasi üles