Kiirtestimine aitab koolid hoida ohutult avatuna

Liina Kersna
, riigikogu liige (Reformierakond)
Copy
Liina Kersna.
Liina Kersna. Foto: Haridus- ja teadusministeerium

Möödunud nädalal alustasid kõik Eesti koolid õpilaste ja töötajate kiirtestimisega, et tuvastada võimalikult varakult tõenäolised viirusekandjad. Neid teste tehes on koolipered üle Eesti andnud üheskoos olulise panuse, et koolid saaksid olla võimalikult turvaliselt avatud, aga ka üldisemalt viiruse leviku takistamisse ühiskonnas. Aitäh kõigile koolijuhtidele, õpetajatele, õpilastele ja lastevanematele!

ÜRO, Maailmapanga, Euroopa Komisjoni ja UNESCO analüüside järgi tekitab pikaajaline koolide sulgemine märkimisväärseid õpilünki, sest distantsõpe lihtsalt pole nii tõhus kui tavapärane õpe. Seda on kinnitanud ka meie enda koolides distantsõppe kohta tehtud uuringud.

Tekkinud õpilünkadel on mõju ka õpimotivatsioonile – kui õpilane ikka lünklike teadmiste tõttu uuest osast enam aru ei saa, kaob üsna ruttu ka õpihuvi. See omakorda mõjutab järgnevaid õpitulemusi ning edasisi haridusvalikuid.

Oleme kolmandas koroonalaines võtnud eesmärgiks hoida koole avatuna nii kaua kui võimalik ning vältida üleeestilist koolide lausalist sulgemist. Üks oluline usaldusmeede viiruse leviku takistamiseks on kogu koolipere regulaarne kiirtestimine. Alustasime sellega möödunud nädalast.

Palusime kõigil koolijuhtidel anda teada, kuidas esimene kiirtestimise nädal nende koolis möödus. Eestis on sel õppeaastal 517 üldhariduskooli. Esmaspäeva (08.11) õhtuks olid oma vastused edastanud 457 kooli ehk saame esimese kiirtestimise nädala kokku võtta 88 protsendi üldhariduskoolide andmete põhjal.

Kokku testiti küsitlusele vastanud koolides üle 95 000 õpilase ja enam kui 19 000 töötajat. Keskmiselt testiti koolides 77 protsenti kõigist õpilastest ja 88 protsenti töötajatest.

Lääne-Viru maakonnas testis end üle 5000 õpilase

Lääne-Virumaalt oli esmaspäeva õhtuks andmed edastanud 91 protsenti koolidest, kellele olime küsitluse saatnud.

Koolidest saadud info põhjal teame, et Lääne-Viru maakonnas testis end möödunud nädalal 5016 õpilast ja 1218 töötajat. Keskmiselt testiti koolides 82 protsenti kõigist õpilastest ja 92 protsenti töötajatest. Testimisest keeldus 544 õpilast.

Küsitlusele vastanud koolides said nädala jooksul positiivse kiirtesti tulemuse 63 õpilast ja seitse töötajat.

Vaktsineerimine on parim viis end ja teisi viiruse vastu kaitsta

Euroopas oleme noorte vaktsineerituse tasemelt 15. kohal, meist oluliselt rohkem on noori vaktsineeritud näiteks Portugalis, Hispaanias, Belgias, Soomes, Norras, Islandil, Prantsusmaal ja Taanis.

Teiste riikide kogemused on näidanud, et vaktsineerimine hoiab viiruse levikut kontrolli all ning vähendab oluliselt raskete haigusjuhtude tekkimist. Ka koolid saavad seal toimida oluliselt stabiilsemalt.

Lääne-Viru maakonnas on praegu 52 protsenti üle 12-aastastest õpilastest täielikult vaktsineeritud või viimase 180 päeva jooksul haiguse läbi põdenud. Eesti keskmine on 54 protsenti. Üldhariduskoolide töötajatest on Lääne-Viru maakonnas täielikult vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud 88 protsenti (Eesti keskmine 86 protsenti). Lääne-Viru maakonnas on kaks kooli, kus on vaktsineeritud üle 60 protsendi õpilastest.

Teame, et viirus levib eelkõige vaktsineerimata õpilaste hulgas. Paraku saab viirus kätte ka juba vaktsineeritud õpetajad, kelle kevadel tehtud vaktsiinisüstide mõju on hakanud vähenema. Seetõttu on väga oluline esimesel võimalusel lasta süstida tõhustusdoos. Tõhustusdoosiga on Lääne-Viru maakonnas vaktsineeritud ligi 32 protsenti haridustöötajatest.

Koos kiirtestimise sisseviimisega koolides jõustus pärast koolivaheaega uus lihtsustatud karantiinikord. Vaktsineerimata lähikontaktsed peavad tegema PCR-testi alates 4. päevast pärast lähikontakti COVID-19 positiivse testitulemuse saanud inimesega ning olema koolist eemal kuni testi vastuse saamiseni. Nii loodame võimalikud nakkusahelad varakult katkestada.

Vaktsineeritud haigustunnusteta õpilased ei pea testima ega jääma lähikontaktsena karantiini.

Eestis on lubatud COVID-19 vaktsiiniga vaktsineerimine alates 12. eluaastast. Suur tänu kõigile, kes on vaktsineeritud. Näeme, et kui koolipere vaktsineerituse tase on kõrge, saab kool stabiilsemalt toimida.

Kavatseme kooliperede lausalist kiirtestimist jätkata ka sel nädalal. Edasi on kavas jätkata nende koolipere liikmete testimist, kes pole vaktsineeritud või haigust läbi põdenud. Igal koolil on väga suur võimalus teha kõik selleks, et nakatumist vähendada – kasutada kõiki viiruse leviku vähendamise meetmeid, et saaksime oma hariduse hoida avatuna.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles