Terviseamet kutsub tagasi COVID-19 HYGISUN-i kiirtestid

Eva Samolberg
, peatoimetaja
Copy
Nõuetele mittevastav test.
Nõuetele mittevastav test. Foto: Terviseamet

Eestis levitatakse kiirteste, millele ei ole tehtud nõuetekohast vastavushindamist, seega on nende levitamine keelatud. Levitajatel ja meditsiinitöötajatel, kes tunnevad ära pildil oleva pakendi, tuleb sellise testi levitamine ja kasutamine viivitamatult lõpetada ning korraldada testide tagasikutsumine ja tagastamine. Professionaalsed kasutajad, kelle valduses see test on, ei tohi selle testiga teenust osutada.

Terviseameti meditsiiniseadmete osakonna juhataja Tagne Ratassepp ütles, et mittevastavust on lihtne tuvastada, sest testil puudub CE-märgis. "Märgise saab tootja seadmele paigaldada alles pärast seda, kui Euroopa Liidus kehtivad nõuded on täidetud," lisas ta.

Nõuetele vastav test.
Nõuetele vastav test. Foto: Terviseamet

Ratassepp rääkis, et terviseamet on testide importijat pakendi nõuetele mittevastavusest teavitanud. Testide sissetooja on omakorda ametile kinnitanud, et ettevõtteid, kes on nende vahendusel testid hankinud, on teavitatud.

Kahetsusväärselt on testid müügil olnud üle 70 apteegis. Terviseamet tuletab meelde, et igakordne levitaja peab veenduma, et tootja on nõuded täitnud. Kui tootja ei ole nõudeid täitnud, siis seadet ei tohi levitada.

"Tegemist on ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud testiga, aga me teame, et neid levitatakse ka tavakasutajatele," ütles Ratassepp. Tavakasutajatel, kes tunnevad ära pildil toodud pakendi ning kellel on ostetud test kasutamata ja pakendis alles, on õigus test müügikohta tagastada ning raha tagasi küsida. 

Tagasi üles