Kultuuri- ja spordilõimujad saavad toetust

Inna Grünfeldt
, ajakirjanik
Copy
Integratsiooni sihtasutuse logo.
Integratsiooni sihtasutuse logo. Foto: Integratsiooni sihtasutus

Integratsiooni Sihtasutus toetab lõimumisele suunatud kultuuri- ja spordialgatusi.

Integratsiooni sihtasutus kuulutas välja taotlusvooru erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkimisele, suhtlusele ning kaasamisele suunatud kultuuri- ja spordialgatuste toetamiseks. Taotlusi saavad esitada Eestis tegutsevad juriidilised isikud ja kohaliku omavalitsuse üksused 3. veebruarini.

Taotlusvooru eelarve on 89 577 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 1000 eurot ja maksimaalne summa 10 000 eurot taotluse kohta.

"Koosolemise algatused aitavad erineva emakeele ja kultuuritaustaga inimestel leida ühist keelt, üksteist paremini tundma õppida ja mõista ning hoiavad meid ühises kultuuriruumis. Ühised elamused spordis ja kultuuris innustavad inimesi rohkem omavahel suhtlema ja looma kontakte pikemaks ajaks," ütles kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht Kristina Pirgop-Benton.

Algatused, mille teoks tegemiseks saab toetust taotleda, peavad pakkuma erineva kultuuritaustaga inimestele elujõulisi ühistegevusi spordi- ja kultuurivaldkonnas, tagama nende toimiva koostöö ning suurendama eesti kultuurist ja inforuumist osasaamist. Täpsem info taotlusvooru tingimuste kohta on toodud integratsiooni sihtasutuse veebilehel.

Taotlusvooru rahastab kultuuriministeerium.

Tagasi üles