R, 9.12.2022

Aarne Leisalu: “Maakonnas oleks vaja inkubaatorit ning toetada ringmajanduslike suhete juurdumist”

Lisette Luik
, suvereporter
Aarne Leisalu: “Maakonnas oleks vaja inkubaatorit ning toetada ringmajanduslike suhete juurdumist”
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Aarne Leisalu.
Aarne Leisalu. Foto: Evelin Sammel

Lääne-Viru arenduskeskus on organisatsioon, mis toetab ettevõtlust, noorte tegevust ja kodanike ühendusi, aidates nende tegevust maakonna huvides edendada. Arengusuunad määrab riik sihtfinantseerimis­programmidega ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ehk VIROL kui arenduskeskuse asutaja. Arenduskeskuse juht on alates uuest aastast Aarne Leisalu.

Aarne Leisalule tuli oota­matult, et SA Lääne-Viru Arenduskeskuse nõukogu tegi talle ettepaneku hakata keskuse uueks juhiks, ent varasemast ajast olid tal kogemused ja teadmised, kuidas maakondlike arenduskeskuste võrgustik toimib. “Kohtusime nõukogu esimehega ning arutasime arenduskeskuse tuleviku perspektiive ja suundumusi. Esmane ülesanne on, et saaksime programme jätkata ja vähendaksime sisemisi muresid tuleviku suhtes,” rääkis Leisalu esimesest nädalast Lääne-Viru arenduskeskuse juhina.​

Miks on Lääne-Viru arenduskeskus oluline?

Ettevõtja seisukohalt on hea, kui riik on olemas, aga mida vähem ta meid segab, seda parem. Samas, vaadates praegust ühiskonna arengut, on vajalik järjest tihedam koostöö ühiste eesmärkide nimel. Siin on avalikul sektoril oluline roll ettevõtluse toetamisel ning ettevõtluse roll on rikastada maakonna elukeskkonda, et inimesed tahaksid siin elada ja neil oleks rohkem võimalusi parema palga teenimiseks. Meie eesmärk Lääne-Viru arenduskeskuses on mitte jääda Harjumaa ja Ida-Virumaa varju, et inimesed ei peaks oma töökohta sealt otsima.

Milline on teie hinnangul praegune Lääne-Virumaa ettevõtluskeskkond?

Olen olnud pikalt Harjumaal investor-konsultant ning Põlvamaal arenduskeskuse juht, lisaks töötanud ülikoolides ja arendusettevõtetes. Kahe ja poole Lääne-Virumaal oldud aasta jooksul olen näinud, et Lääne-Virumaa on ülimalt atraktiivne koht. Siin on mitmekesine ettevõtlus, mis on põhiliselt suunatud kolmele sektorile: ehitusmaterjali-, metalli- ja toiduainetööstusele.

Lisaks põllumajandus. See loob maakonnale tugeva aluse ja arengupotentsiaali. Võrreldes teiste maakondadega, jättes Harju- ja Tartumaa välja, on Lääne-Virumaa tugevas esirinnas ettevõtluse ja tööstuse koha pealt. Siin pole tunnetatavat ühiskondlikku vastuseisu ettevõtlusele, pigem suhtutakse ettevõtlusesse positiivselt. See annab minu hinnangul maakonnale suure potentsiaali edasiliikumiseks.

Mida tuleks teie hinnangul muuta?

Siinsed ettevõtjad on tänuväärselt toimekad ja eesrindlikud, aga arenduskeskuses näeme, et natuke oleks vaja tõuget ettevõtjatevahelise koostöö edendamiseks. Valdav osa toimetab oma valdkondades, on seal hästi positsioneerunud, aga samas ühiskondliku vastutuse ja tunnetuse teke vajaks natuke tugimist. Üks meie tegevuse telgjooni on suunata ettevõtjaid omavahel tegutsema ja suhtlema, liituma ettevõtlusliitudega, külastama üksteist. Tulevikus võib oma liivakastis pusimine ettevõtluse piduriks saada, sest maailm selle ümber muutub väga kiiresti.

Teine teema, millega proovime kaasa aidata, on tulevikku vaatavate projektide ja innovatiivsete lähenemiste toetamine. Maakonnas oleks vaja inkubaatorit ning toetada ringmajanduslike suhete juurdumist ja uusettevõtjaid, kes toodavad uusi tooteid olme- ja tööstusjääkidest või kujundavad olemasolevad tooted uuesti kasutuskõlblikuks. Maakonda oleks vaja start up’i-laadse ärimudeliga kiirele kasvule ja laienemisele orienteeritud ettevõtteid.

Maakonda oleks vaja start up’i-laadse ärimudeliga kiirele kasvule ja laienemisele orienteeritud ettevõtteid.

Aarne Leisalu, Lääne-Viru arenduskeskuse juht

Kes on Lääne-Viru arenduskeskusesse oodatud?

Oodatud on kõik meie tegevusvaldkonna tegutsemistahtega inimesed, kellel on missioon maakonna arengu suhtes, kes tahavad üht-teist korda saata ja seejuures ka isiklikult oma eluga hästi hakkama saada.

Koos selliste inimestega saame kujundada maakonna arengule suunatud programme ja taotleda täiendavaid tugifinantseerimisi. Eelkõige on vaja ideed ja laia silmaringiga teotahtelist meeskonda, kellega ideid arendada ja ellu viia.

Kuidas on Lääne-Viru arenduskeskusel seni läinud? Kas eesmärgid on täidetud?

Arenduskeskusel on läinud igati hästi. Heli Eigi, arenduskeskuse endine juht, kes tegutses ja toimetas väga kindlakäeliselt, täitis valdavas osas programmid ja eesmärgid, mis olid meile seatud.

Selge see, et elu muutub väga kiirelt ja ainuke kindel asi ilmas on vaid kindel muutumine. Seetõttu modifitseeruvad ka eesmärgid.

Nii nagu proovime tugida ettevõtjate arengut, peame ka ise peeglisse vaatama ja kohanduma vastavalt olukordadele.

Millisena näete arenduskeskust viie ja kümne aasta pärast?

Selles suunas on raske prognoose teha, kuna maakonna tasandil on vastu võetud otsus, et arenduskeskus püütakse liita VIROL-iga.

Eesmärgiks on, et tekiks maakonnaülene ühtne arendusorganisatsioon, mis kataks kultuuri, hariduse ja veel mõned valdkonnad, viiks ellu mitmesuguseid arendustegevusi, tugiks maakonna avalikes huvides ettevõtlust, kodanikeühenduste ja eelkõige noorte tegevust.

Ma ei oska öelda, kuidas need protsessid arenevad ja mis nime me kanname, aga arenduskeskuse põhitegevus jääb sarnaseks: jätkame tegevust alustavate ettevõtjate tasuta nõustamist, tegutsevate, ka raskustes, ettevõtjate tugimist ja kodanikuühenduste maakonna tulevikku loovate noorte ettevõtlustegevuste toetamist. Samas peaksime istutama seemneid tulevikku vaatavate protsesside käivitumiseks – loodetavasti kasvab ühistegevuste, innovatsiooni, ringmajanduse ja ettevõtete digitaliseerimise, vastutustundliku ettevõtluse toetamise roll.

Minu Lääne-Virumaal toimetamise lipukirjaks on “Lääne-Virumaa Eesti ringmajanduse juhtpiirkonnaks, Rakvere Eesti ettevõtluspealinnaks”, arvamuslugu, mis ilmus 18. novembri Virumaa Teatajas.

Milline on teie ettevõtluskogemus?

Mul on väikeettevõtluse kogemust üle 30 aasta. Mul on oma energeetika- ja ärikonsultatsiooniettevõte, mis hetkel on profileeritud investeerimisettevõtteks.

Märksõnad
Tagasi üles