Päästeamet: tänavu tuleb büroohoonete omanikel tellida tuleohutusülevaatus

Veiki Ojaperv
, Tegevtoimetaja
Copy
Spetsialisti sõnul on büroohoonetes kõige rohkem probleeme evakuatsiooniteedega.
Spetsialisti sõnul on büroohoonetes kõige rohkem probleeme evakuatsiooniteedega. Foto: Arvo Meeks

Muutunud tuleohutuse seaduse kohaselt peavad alates 2021. aasta märtsikuust suuremate büroo-, tööstus- ja laohoonete ning garaažide omanikud tellima tuleohutusülevaatuse. Esimesena jõuab järjekord büroohooneteni.

Büroohoonetele, mille pindala on üle 750 m2, on omanikud kohustatud tellima tuleohutusülevaatuse, mis peab olema tehtud 1. jaanuariks 2023. Kohustus laieneb ka segakasutusviisiga hoonele, kui hoone ehitamisel on selle peamiseks kasutusviisiks määratud büroohoone. "Parim viis omanikele teada saamaks, kas nende hoonele tuleb tellida tuleohutusülevaatus, on külastada päästeameti tuleohutusülevaatuste portaali (https://ylevaatus.paasteamet.ee/). Portaali sisse logides näeb omanik, kas ja millistes hoonetes on ülevaatuse tellimine vajalik," soovitab ohutusjärelevalve osakonna ekspert Georg Kalde.

Tuleohutusülevaatust võib teha inimene, kellel on tuleohutusspetsialisti 5. taseme kutsetunnistus või tuleohutuseksperdi 6. taseme kutsetunnistus. Kui selline tunnistus on olemas ettevõtte oma töötajal, siis tuleohutusülevaatuse võib teha ka tema. Infot pädevate teenusepakkujate kohta leiab samuti tuleohutusülevaatuse portaalist, kus see on teenuspakkujate alajaotises. Tuleohutusülevaatus tehtud, sisestab spetsialist andmed portaali, kus on mugav jälgida, mis puudused tuleb hooneomanikul ohutuse tagamiseks kõrvaldada. "Tuleohutusülevaatus tellitakse kord kolme aasta jooksul. Kui hoones on tuleohutusega kõik hästi ja ülevaatuse käigus probleeme ei tuvastata, siis võib järgmise ülevaatuse tellida kuue aasta jooksul," selgitab Kalde.

Tuleohutusülevaatuse käigus kontrollib spetsialist visuaalselt üle territooriumi, ehitise ja ehitises käiva tegevuse vastavuse tuleohutusnõuetele. Vaadatakse üle tuleohutusdokumentatsioon ning kas tuleohutuspaigaldised on ehitises olemas, töökorras ja vastavalt nõuetele hooldatud. Veendutakse, kas ehitises käiv tegevus vastab ehitise peamisele kasutusviisile, kusjuures segakasutusviisiga ehitise puhul kontrollitakse ehitise kõiki osasid. Lisaks hindab spetsialist inimeste valmisolekut tulekahju korral tegutseda.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles