N, 8.06.2023

Lääne-Virumaa kliima- ja energiakava valmib suve lõpuks

Inna Grünfeldt
, ajakirjanik
Facebook Twitter
Comments
Tuulepark on üks võimalik tee kliimaneutraalsuse poole.
Tuulepark on üks võimalik tee kliimaneutraalsuse poole. Foto: Matti Kämärä/Põhjarannik

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on alustanud maakonnale kliima- ja energiakava koostamist, mis annab maakonnale suunised ja tegevuskava Lääne-Virumaa säästva, elujõulise ja targa arengu tagamiseks.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevjuhi Sven Hõbemägi sõnul hakatakse kliima- ja energiakava koostama paralleelselt maakondliku arengustrateegia ja tegevuskava uuendamisega. "Meil on ootused, et kliima- ja energiakava annab ka maakondlikku arengustrateegiasse olulise sisendi ühiste maakondlike suuniste ja eesmärkide näol, kuidas elukeskkonda säilitada ja parandada. Samuti peaksid tegevuskavva jõudma ühised projektiideed selliste eesmärkide saavutamiseks."

Maakondlik kliima- ja energiakava on arengudokument, mis valmib eri huvigruppe kaasates ja mille tulemusena saavad maakonna vallad omavalitsuspõhise sisendi kohalikele strateegilistele arengudokumentidele ja eelarvesse ning mille rakendamisel saavad omavalitsused liikuda kliimaneutraalsuse poole. Lisaks on koostatav kliima- ja energiakava abiks struktuurivahendite kaasamisel.

Kava koostamist korraldab ettevõte Hendrikson & Ko koos ettevõttega Alkranel OÜ. Koostööd tehakse Lääne-Virumaa sõprusmaakonna Agderiga Norrast, kes jagab KOV-de spetsialistidele ja sidusrühmade esindajatele oma kogemuste põhjal parimaid praktikaid seoses kliima- ja energiakavade koostamisega ning nende rakendamise võimalustega.

Kliima- ja energiakava avaseminar on plaanitud aprilli. Kava ise peab valmima suve lõpuks.

Arengudokumendi "Lääne-Virumaa kliima- ja energiakava" koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna  ja Finantsmehhanismi 2014−2021 toetuse programmist "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine".

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles