Omavalitsused keskenduvad koolist väljalangemise ennetamisele

Inna Grünfeldt
, ajakirjanik
Copy
Projekt keskendub koolist väljalangemise riskis laste ja noorte toetamisele.
Projekt keskendub koolist väljalangemise riskis laste ja noorte toetamisele. Foto: Marko Saarm

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit hakkab välja töötama ennetustöö mudelit koolist väljalangemisega tegelemisel.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on saanud rahastuse projektile "Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks". Projekt keskendub koolist väljalangemise riskis laste ja noorte toetamisele.

Projekti käigus luuakse Lääne-Viru maakonnas koosloome ja süsteemidisaini protsessi käigus uuenduslikud integreeritud koostöömudelid, mis on maakonnaülesed ja eri valdkondi kaasavad ja mis on vastava pädevusalase väljaõppe saanud spetsialistidele toeks võrgustikutöös varajase märkamise ja tõhusa ennetuse tagamiseks koolist väljalangemisega tegelemisel.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevjuhi Sven Hõbemägi sõnul võimaldab projekt tõhustada kohalike omavalitsuste tugisüsteeme ja tõsta eri valdkondade ekspertide ja spetsialistide võrgustikutöö uuele tasemele. "Loodavad lõimitud koostöömudelid aitavad omavalitsustel ebasoodsas olukorras olevate lastega mitmekülgsemalt ja sihipärasemalt tegeleda ning hõlbustavad noorte ühelt haridustasemelt teisele üleminekut või koolist tööturule suundumist," selgitas Hõbemägi.

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmi "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine" taotlusvoorust "Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks". Projekti kogumaksumus on 281 160 eurot, mis on ühtlasi projekti toetussumma. Projekt kestab kaks aastat.

Mudel luuakse eri valdkondade spetsialistide koostöös ning ettevõtmisse on kaasatud maakonna kõik kaheksa omavalitsust.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles