Mäo paisu lammutamine Udriku ojal.
Mäo paisu lammutamine Udriku ojal. Foto: Tuuli Kull

Hea kudeala kalale on kiirevoolulises jões, kus jagub kivist põhjamaterjali pesaehituseks. Kuna inimtegevuse käigus on jõgesid kaevatud, paisutatud või need on setetesse mattunud, tuleb kalade arvukuse nimel loodust kaasa aidata ja sobivaid tingimusi luua.