AV-8B Harrier II.
AV-8B Harrier II. Foto: Erakogu

15.–19. augustini ajavahemikus kella 10–21 toimub lennuväeõppuse raames Eesti õhuruumis aktiivne lennutegevus.