Foto: Marianne Loorents / Virumaa Teataja

Kaitsevägi korraldab 22.–28. septembril lisaõppekogunemise "Okas 2022", kus osaleb lisaks kirde maakaitseringkonna kaitseliitlastele pea tuhat reservis kaitseväelast 1. jalaväebrigaadist: lahinguvalmiduse kontrolliks kutsuti kokku Scoutspataljoni ja õhutõrjepataljoni reservistid.