On vajalik välja töötada meetmed, mis aitaksid Eesti toidutootjatel eelkõige hüppeliselt suurenenud tootmiskulude kasvu tingimustes rahvusvahelises konkurentsis nii eksporditurgudel kui ka odavama importtoiduga võisteldes Eesti enda siseturul püsima jääda.
On vajalik välja töötada meetmed, mis aitaksid Eesti toidutootjatel eelkõige hüppeliselt suurenenud tootmiskulude kasvu tingimustes rahvusvahelises konkurentsis nii eksporditurgudel kui ka odavama importtoiduga võisteldes Eesti enda siseturul püsima jääda. Foto: Elmo Riig

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub erakondi üles rakendama poliitikat, mis aitaks kindlustada Eesti toidu- ja energiajulgeolekut, kodumaise toidutootmise ja metsanduse konkurentsivõimet ning biomajanduse potentsiaali paremat ärakasutamist.