2. veebruaril 1920 allkirjastati Tartus rahuleping Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel, mis lõpetas vabadussõja ja millega Venemaa tunnustas Eesti iseseisvust.