On vaid üks isamaa

Copy
Üllar Saaremäe.
Üllar Saaremäe. Foto: Ain Liiva

Hea lugeja. On valimisteeelne aeg ja kõik erakonnad ja kandidaadid räägivad, kui head on nende plaanid ja kui ainulaadsed nende programmid. Nii ka meie. Aga siin on üks oluline vahe. Tuleb vaadata, mis eelmistest lubadustest saanud on ja mida on suudetud korda saata. Isamaa võib oma valijale julgelt silma vaadata. Pensioni teise samba reform ja üleminek eestikeelsele haridusele, kui nimetada vaid paari korda saadetud tegu. Isamaa on valimislubaduste täitmise maailmameister, nagu ütles üks tuntud spordireporter.

Mis edasi? Kuhu liigume ja mida soovime ära teha? Ruumipuudusel keskendun vaid põhilisele. Eesti vabariik peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, ütleb põhiseadus.

Isamaa maailmavaade toetub põhiseaduse preambulile. Rahvuse, keele ja kultuuri ning sajandite jooksul end tõestanud põhi­väärtuste hoidmine on pidevat teadvustamist ja taasmõtestamist eeldav ülesanne. Riigi ja omavalitsuste – kogu avaliku sektori – jaoks on eestluse elujõulisuse hoidmine loomulik ja peamine ülesanne.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles