P, 2.04.2023

Rahvas pooldab väikest tuumajaama

Inna Grünfeldt
, ajakirjanik
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 1
Tuumajaam Olkiluoto 3 Soomes.
Tuumajaam Olkiluoto 3 Soomes. Foto: OLIVIER MORIN/Scanpix Baltics

Küsitletuist 61 protsenti toetab Eestisse väikese tuumajaama kaalumist, enamik neist lubaks selle ka oma elukoha lähedale.

Jaanuaris korraldasid Kantar Emor ja Norstat Fermi Energia tellitud avaliku arvamuse uuringud. Kantar Emori uuring oli alates 2019. aastast juba kaheksas. Norstat aga küsitles Fermi Energia hinnangul tuumajaama rajamiseks potentsiaalsemate kohtade Viru-Nigula ja Lüganuse valla elanikke esimest korda.

Kantar Emori küsitlusest selgus, et 61 protsenti küsitletuist pooldab või pigem pooldab uue põlvkonna väikese tuumajaama kasutamise kaalumist Eesti elektri varustuskindluse tagamiseks, 17 protsenti on vastu või pigem vastu ning 23 protsendil ei olnud selles küsimuses selget seisukohta. Täpsemalt, tuumajaama kaalumisele ütleb "jah" 34 protsenti küsitletuist ning "pigem jah" 27 protsenti. Tuumajaama rajamise kaalumise vastaste osakaal on jätkuvas langustrendis. Tuumajaama kaalumisele on pigem vastu 10 protsenti ning kindlalt vastu 7 protsenti vastanuist.

Varasemate uuringutega võrreldes on "ei oska öelda" vastanute osakaal kõrgeim, mis uuringufirma hinnangul võib olla tingitud valimiseelsest perioodist, mil tuumajaama rajamisest räägitakse rohkem ning samal ajal on ka elektri hinnad langenud.

Tuumajaama kaalumist toetavatelt ehk "jah" ja "pigem jah" vastanutelt küsiti ka, kas nad toetaksid ka selle rajamist enda kodu lähedale. Kindlalt toetaks 15 protsenti, pigem toetaks 49 protsenti, pigem ei toetaks 17 protsenti ja kindlalt ei toetaks 5 protsenti vastanuist. 14 protsenti ei osanud seisukohta võtta.

Kui paluti järjestada, milliseid elektri tootmisliike tuleks Eestis arendada, eristusid jätkuvalt tuule-, tuuma- ja päikeseenergia kallimatest ja saastavamatest tootmisliikidest (maagaas, hakkpuit, põlevkivielekter õli tootmise kõrvalt).

Küsitluse käigus paluti ka hinnata väikese moodulreaktori arendamise plusse ja miinuseid. Peamiste plussidena näevad inimesed elektri varustuskindluse tagamist iga ilmaga ning madalamat elektri hinda, suurima riskina nähakse aga tuumajäätmete ohutu ladestamise küsimust.

Kantar Emori uuringust selgus ka, et pea kõigi valimistel osalevate erakondade valijad pigem toetavad väikese tuumajaama kasutamise kaalumist.

Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas ja Ida-Virumaal Lüganuse vallas Norstati tehtud ukselt-uksele-küsitlusest selgus, et 50 protsenti nende valdade elanikest pooldavad või pigem pooldavad uue põlvkonna väikese tuumajaama rajamist oma koduvalda ning 32 protsenti on vastu või pigem vastu. Seejuures on mõlemas vallas toetusprotsendid üsna sarnased. Mõlemas vallas hinnati infot Eestisse väikereaktoriga tuumajaama rajamist planeeriva Fermi Energia tegevuste kohta kergesti kättesaadavaks – 42 protsenti vastas küsimusele jaatavalt või pigem jaatavalt ning vaid 9 protsenti eitavalt või pigem eitavalt. Samas ei tunne teema vastu huvi 27 protsenti vastanuist ning 23 protsenti ei osanud info kättesaadavust hinnata.

Fermi Energia korraldab avaliku arvamuse küsitlusi uue põlvkonna väikereaktoriga tuumajaama kaalumise toetuse hindamiseks alates 2019. aastast kaks korda aasta jooksul.

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 1
Märksõnad
Tagasi üles