OÜ Roodevälja Energia soovib Hulja lähistele 200 meetri kõrgust tuulikut

Merly Raudla
Copy
Lääne-Virumaa kõrgeim rajatis, 200 meetrit kõrge tuulik tuleks Hulja külje alla Tirbiku külla,
Lääne-Virumaa kõrgeim rajatis, 200 meetrit kõrge tuulik tuleks Hulja külje alla Tirbiku külla, Foto: Internet

Homsel Kadrina vallavolikogu istungil on üheks päevakorrapunktiks Tirbiku küla Suurpõllu kinnistu detailplaneeringu algatamine. OÜ Roodevälja Energia soovib rajada kinnistu läänepoolsesse ossa 200 meetrit kõrge üksiktuuliku võimsusega 6 MW.

Planeeritava ala suurus on 47,11 ha ja sihtotstarve maatulundusmaa. Kadrina valla üldplaneeringu kohaselt asub piirkond hajaasustusalal, kus ei ole detailplaneeringu koostamine kohustuslik. Kuna Kadrina vallas ja Lääne-Virumaal ei ole niisuguse kõrgusega rajatist püstitatud, võib volikogu olulise avaliku huvi olemasolu korral algatada siiski detailplaneeringu koostamise.

OÜ Roodevälja Energia rajab kõrval asuvale Kruusemendi kinnistule päikeseparki võimsusega 16 MW. Päikesepargi ja tuuliku koosmõju aitab efektiivsemalt ära kasutada liitumisvõimsust põhivõrguga.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles