Laste ujumisvõimalusest Rakvere linnas

Copy
Katrin Kuusemäe.
Katrin Kuusemäe. Foto: Pildipesa I Ej

Minu poole pöördus mõni aeg tagasi ühe Rakvere kooli kehalise kasvatuse õpetaja, kes tundis huvi, kas Rakveres on võimalik teise ja kolmanda astme õpilastel ujumistunde jätkata. Sain aru, et see ei ole vaid ühe õpetaja mure. Olukorras selguse saamiseks vestlesin ka teiste linna koolide õpetajatega ja ka paari õpilasega ning proovisin mõista, milles võib olla küsimus. Samuti saatsin päringu linnavalitsusele.

Linna seisukohast sain aru, et ujumise vastu ei ole koolidel piisavalt huvi, samas paistab õpetajate ja õpilaste poolelt huvi olemas olevat – vastupidi, hoopis kõigile ei jagu aegu. Vastuoluline olukord. Linnapea vastuses (vastus saadeti samal päeval, kui toimus Rakvere linnavolikogu istung, kus otsus vastu võeti) minu päringule kinnitati, et kõikidel lastel on olnud võimalus õppeaasta jooksul kuue tunni ulatuses ujumisõpetust saada ja nii võiks see jätkuda ka uuel õppeaastal. Samas viidati ka asjaolule, et õpilaste tagasiside oli selles osas erinev. Tsiteerin linnapea vastust: «Meil ei õnnestunud leida klasse, mille õpilased kinnitaksid 6 korda aastas ujumise tunde, ning oli ka klasse, kes ei olnud aastaid ujumas käinud.» Millistes koolides ja klassides selline uuring korraldati?

Volikogu otsustas 14. juunil (väljavõte Rakvere linnavolikogu otsusest nr 54) anda Rakvere linnavalitsusele nõusolek tellida 2023/2024. õppeaastaks ujula kasutamise teenust Rakvere linna munitsipaalkoolides ja erakoolides kohustusliku ujumise algõpetuse läbiviimiseks I kooliastmes, Rakvere spordikooli ja spordiklubide treeningute läbiviimiseks ning Rakvere munitsipaallasteaedade ujumise algõppe eelõppe läbiviimiseks.

Tagasi üles