Algas kandideerimine programmi "Hooliv klass"

Mart Rauba
, ajakirjanik
Copy
Peagi täituvad koolipingid taas õpilastega. Et koolitöö sujuks paremini, osalevad 13 klassi üle Eesti programmis "Hooliv klass".
Peagi täituvad koolipingid taas õpilastega. Et koolitöö sujuks paremini, osalevad 13 klassi üle Eesti programmis "Hooliv klass". Foto: Arvo Meeks

Esmaspäevast saavad kõikide koolide 6.–7. klassid kandideerida programmi "Hooliv klass". Programm, kuhu tänavu pääseb 13 klassi, toetab klasse, mis ei toimi ühtse meeskonnana, kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisega.

Programmis õpetatakse oskusi, mis aitavad luua klassist hooliva meeskonna. Osalemine arendab sotsiaalseid oskuseid, suurendab eetilist tundlikkust ja õpetab üksteist märkama. "Kuna klassijuhataja vajab klassis muutuste elluviimiseks lisatuge, näeb programm ette ka tugimeeskondade, näiteks huvijuhi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, aineõpetaja, õppealajuhataja ja kohaliku noortekeskuse noorsootöötaja koolitamist," selgitas programmi koordinaator Kristiina Valk.

Programmi käigus koostatakse noorsootöö põhimõtetest lähtuv õpilastele keskenduv tegevuskava, mis käsitleb meeskonna loomist, teineteisega arvestamist ja ühiste reeglite kehtestamist. Tegevuste eesmärk on muuta koolikeskkond turvalisemaks, arvestavamaks ja hoolivamaks, ühtlasi soovitakse suurendada noorte õpimotivatsiooni ja koolirõõmu ning ennetada koolikiusamist ja koolist väljalangemist.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles