Riik peab nüüdsest kaitsealuse liigi elupaiga leiust maaomanikke teavitama

Merly Raudla
Copy
Kanakullid pesal.
Kanakullid pesal. Foto: Ülo Väli

Tänases otsuses rõhutas riigikohus, et maaomanikke tuleb teavitada, kui nende kinnistult leitakse ja kantakse registrisse kaitsealuse liigi elupaik.

2019. aastal märkis keskkonnaamet keskkonnaregistrisse kanakulli elupaiga, kuid ei teavitanud sellest kinnistuomanikku, kelle maalt elupaik leiti. 2020. aastal esitas maaomanik keskkonnaametile metsateatised, millega soovis teha osalist lageraiet samal kinnistul. Keskkonnaamet jättis metsateatised registreerimata, kuivõrd kanakull, kelle elupaik kinnistul oli tuvastatud, on liigina ohualdis ning lageraie olemus ja elupaiga säilimine kanakullile sobivana ei ole ühildatavad.

Kaebaja vaidlustas metsateatiste registreerimata jätmise ning lõpuks jõudis lugu kohtusse. Päev enne metsateatiste registreerimisest keeldumist teavitas keskkonnameti esindaja telefonikõnes kaebajat, et tema kinnistul on kanakulli elupaik ja et sellest tulenevalt jäävad metsateatised registreerimata. Riigikohtu hinnangul ei jätnud see kaebajale mõistlikku ajaakent, et esitada piisavalt läbimõeldud vastuväiteid ja seisukohti. Seda eriti olukorras, kus kaebajale oli kanakulli elupaik tema kinnistul uudiseks.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles