Erakorralist toetust taotleb 115 Lääne-Viru põllumajandusettevõtjat

Inna Grünfeldt
, ajakirjanik
Copy
Piimatootmise valdkonnas esitati 274 taotlust.
Piimatootmise valdkonnas esitati 274 taotlust. Foto: Arvet Mägi

Kolmapäeval lõppes põllumajandustootjate elujõulisust ohustava majandusliku kahju hüvitamiseks mõeldud erakorralise toetuse taotluste vastuvõtt. Esialgsetel andmetel esitas taotluse 1770 ettevõtjat, neist 115 Lääne-Virumaalt.

Toetust said taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud, kes tegelevad põllumajandustoodete esmatootmisega kas piimatootmise, lamba- ja kitsekasvatuse,  lihaveisekasvatuse või õuna- ja sõstrakasvatuse valdkonnas.

Kõige rohkem taotlejaid on Saaremaalt (297), järgnevad Pärnumaa (238) ja Võrumaa (146). 

Piimatootmise valdkonnas esitati 274 taotlust, lamba- ja kitsekasvatuse valdkonnas 491 taotlust, lihaveisekasvatuse eest küsib toetust 1080 ning õuna- ja sõstrakasvatuse eest 104 taotlejat. Kuna taotleja võis toetust taotleda mitmest valdkonnast, erineb erakorralise toetuse saajate koguarv valdkondade summaarsest toetusesaajate arvust.

PRIA registrite osakonna juhataja asetäitja Kristi Võikari sõnul kulges taotluste vastuvõtt sujuvalt. "Alustame kohe ka taotluste ülevaatamist ning hiljemalt jaanuari lõpuks jõuavad toetusrahad meie klientideni," lausus Võikar. 

Taotlusvooru eelarve on 3,4 miljonit eurot. Toetus makstakse toetusesaajatele välja hiljemalt 31. jaanuaril.

Tagasi üles