Mittekonfessionaalse usundiõpetuse vajalikkusest

Tauno Toompuu
, EELK Viru praost ja Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja
Copy
Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu
Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu Foto: Ain Liiva

Samal teemal:

  • Kevin Volter «Kommentaar: usundiõpetus koolidesse? Ei» 14. detsembri Virumaa Teatajas.
  • Kert Karus «Vastukaja: usundiõpetus koolidesse? Jah!» 19. detsembri Virumaa Teatajas

Luterliku kiriku algatatud allkirjade kogumine mittekonfessionaalse usundiõpetuse kohustuslikuks muutmise toetuseks on saavutanud ühe seatud eesmärgi – usundiõpetuse teemal on hakatud diskuteerima. Virumaa Teatajaski on oma arvamuse avaldanud ajakirjanik Kevin Volter ja Rakvere abilinnapea Kert Karus. Kui esimese artikli puhul tõuseb hoolimata autori tõrksusest ilmekalt esile usundiõpetuse vajalikkus, sest ajakirjanik ilmselgelt ei ole omandanud ei üldhariduskoolis ega ka ülikoolis religiooniterminoloogiat ja ei ole seetõttu saanud ka aru üleskutse sisust, siis abilinnapea Karuse tasakaalukale arvamusavaldusele võib vaid lisada, et vabatahtlik usundiõpetus on meie haridussüsteemis praegugi olemas ja teatava hulga soovijate korral on kool kohustatud õpilastele seda võimaldama. Siiski on praktika näidanud, et niisugune vabatahtlikkuse alusel toimiv haridus ei anna tegelikke tulemusi, ja sellest ka järjest teravam vajadus kohustusliku usundiõpetuse järele.

Kuna ilmselt on neid, kes Voltriga sarnaselt ei valda religiooniterminoloogiat, olgu järgnev katse selgitada EELK tehtud üleskutse sisu, et siis igaüks saaks oma järeldused teha rohkem teadmiste kui emotsiooni pinnalt.

Tagasi üles