Rakvere linna lastevanemad uurisid ise, mida nad lasteaedade liitmisest arvavad

Siim Mihailov
, ajakirjanik
Copy
Ühendlasteaedade juhiks on plaanitud Rohuaia lasteaia direktorit Ene Noolt.
Ühendlasteaedade juhiks on plaanitud Rohuaia lasteaia direktorit Ene Noolt. Foto: Meelis Meilbaum

Kuna Rakvere linnavalitsus ei küsinud kogukonnalt ja ka lasteaedade personalilt lasteaedade liitmise kohta arvamust, haarasid lastevanemad ise initsiatiivi ja selgitasid selle välja. Küsitlusele vastas pea 220 inimest ning tulemused saadeti Rakvere linnavolikogu liikmetele tutvumiseks ja seisukohavõtuks.

Paljud Rakvere linna lastevanemad leidsid, et kuna lasteaedade liitmine on ette võetud kiirustades ja kaasatud pole mõjutatud inimesi, tuleks kõigepealt välja selgitada, mida vanemad ise asjast arvavad. Triinu lasteaia hoolekogu esimees Anti Palmi märkis linnavolikogule saadetud ühisläkituses, et vanemad ja lasteaedade personal soovivad mõistlikumat asjaajamist. Läkituses nenditi, et ühendamisele lähenetakse liialt arvude keeles ja kogukonda hoidvalt on võimalik jõuda märksa tugevama tulemuseni, samuti seda, et linnavalitsuse plaan ei sisalda lastevanemate hinnangul konkreetseid mõõdetavaid tulemusi, millega saaks muudatuse edu mõõta.

Küsitlusele vastas pea 220 lapsevanemat ja lasteaiatöötajat. Üle 80 protsendi neist leidis, et lasteaedade ühendamine ei lahenda linnavalitsuse esile toodud probleeme. Veel rohkemad olid seda meelt, et vanemaid on otsustusprotsessi kaasatud liialt vähesel määral. Personali vähest kaasamist heitis ette 61 protsenti vastanutest. Lisaks leidis 80 protsenti arvamuse avaldajatest, et ei soovi kiirustades edasi minna.

Tagasi üles