Lõppes kaitseväe ja liitlasüksuste õppuseseeria Ymir ja Bold Bugle

Siim Mihailov
, ajakirjanik
Copy

Kolmapäeval lõppes 1. jalaväebrigaadi staabi juhitud õppuseseeria Ymir ja Bold Bugle, mis andis seal osalenud üksustele häid õpikogemusi ja integreeris Tapal teenistust alustanud uue NATO liitlaste lahingugrupi brigaadi lahingukorda.


"Õppus pakkus väga väärtuslikku kogemust, integreerimaks omavahel Suurbritannia ja Prantsusmaa sõdureid, luues neist tugeva ning ühtse ühendrelvaliigina toimiva üksuse 1. jalaväebrigaadi raamistikus, mis on võimeline tegutsema kõrge intensiivsusega lahingus. Õppus oli hästi korraldatud ja pakkus suurepäraseid treeningutingimusi kõigile kolmele NATO liitlasele," rääkis Tapal paikneva liitlaste lahingugrupi ülem kolonelleitnant Buchan-Smith Kempley.

1. ja 2. jalaväebrigaadi pataljonid said võimaluse treenida jalaväekompaniisid, nende tegutsemist koos toetusüksustega ning tõsta sõdurite väljaõppe taset.

"Nii jao, rühma kui ka kompanii tasemel on olnud palju edasiminekut. Areng on olnud hüppeline, sest pikemalt koos metsas olemine tugevdab ja arendab meeskonnatööd. Õppus on olnud edukas," ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni jalaväekompanii kompaniiülem nooremleitnant Markus Kalev Kitter.

"Õppus oli oma pikaajalise kestuse tõttu minu rühma arengule väga kasulik ja väärtuslik kogemus. Pidevalt kestvate drillide tõttu oli näha, kuidas sõdurite tegevus muutus kogu aeg paremaks," lisas Viru jalaväepataljoni 1. jalaväekompanii 3. rühma ülem lipnik Lauri Haidak.

1. ja 2. jalaväebrigaadi üksuste väljaõpe jätkub 18.–25. aprillini keskpolügoonil toimuva Kalevi jalaväepataljoni juhitava õppusega Tornaado, mille eesmärk on harjutada ja kontrollida kompanii taseme tegevusi kaitsvates ning kaasnevates tegevustes.

Tagasi üles