Lõppes taotlusvoor maaparandussüsteemide uuendamise toetuse saamiseks

Inna Grünfeldt
, ajakirjanik
Copy
Toetusega toetatakse tegevusi, mis parandavad maaparandussüsteemide eesvoolu tehnilist ja ökoloogilist seisundit.
Toetusega toetatakse tegevusi, mis parandavad maaparandussüsteemide eesvoolu tehnilist ja ökoloogilist seisundit. Foto: Peeter Kümmel

PRIA-s lõppes 9. mail  maaparandussüsteemi eesvoolu uuendamise ning keskkonnakaitserajatise ehitamise ja uuendamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt. 32 taotlejat esitas 104 taotlust kokku üle miljoni euro saamiseks. Lääne-Virumaalt esitati üks taotlus suuruses 1742 eurot.

Toetusega toetatakse tegevusi, mis parandavad maaparandussüsteemide eesvoolu tehnilist ja ökoloogilist seisundit ning tagavad seeläbi süsteemide toimimise. Lisaks toetatakse keskkonnakaitserajatiste ehitamist, et leevendada maaparandussüsteemide toimimisega kaasnevat negatiivset keskkonnamõju.

Iga maaparandussüsteemi kohta tuli esitada eraldi taotlus, seega võis üks taotleja esitada ka mitu taotlust ning taotleda toetust eri piirkondades tehtava jaoks. Kõige rohkem taotletakse toetust Läänemaal kavandatud tegevusteks (247 133 eurot). Järgnevad Tartumaa (244 630 eurot) ja Pärnumaa (105 695 eurot). Maakondade puhul on arvestatud maakonda, kus planeeritud tegevus tehakse.

Toetust rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ja Eesti riigieelarvest. Käesolevaks vooru eelarve on 2 miljonit eurot. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 520 000 eurot Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023–2027 kõikide maaparanduslike sekkumiste kohta kokku.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega.

Tagasi üles