Lääne- ja Ida-Virumaa arendavad koostöös külalislahket turismisihtkohta

Eva Samolberg
Copy
Lääne- ja Ida-Virumaa ühendasid turismiarenduses jõud eesmärgiga arendada külalislahket sihtkohta ning suurendada mõlema maakonna sissetulekuid turismist. Pildil Palmse mõis kui üks Lääne-Virumaa turismisihtpunktidest.
Lääne- ja Ida-Virumaa ühendasid turismiarenduses jõud eesmärgiga arendada külalislahket sihtkohta ning suurendada mõlema maakonna sissetulekuid turismist. Pildil Palmse mõis kui üks Lääne-Virumaa turismisihtpunktidest. Foto: Taavi Sepp

Lääne- ja Ida-Virumaa ühendasid turisminduses jõud, et arendada külalislahket sihtkohta ning suurendada mõlema maakonna sissetulekuid turismist. Virumaa kui turismisihtkoha arenduse organisatsiooni juhtpartner on MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit. 

"Riikliku turismistrateegia üheks prioriteetseks tegevussuunaks on tugevamad turismisihtkohad. Kui mõned aastad tagasi oli turismi arendavaid organisatsioone Eestis ligi 40, mis töötasid väikeste meeskondade ja napi eelarvega, siis koostöös Eesti turismisihtkohtadega asusime looma tugevaid organisatsioone, mis suudaksid sihtkohti strateegiliselt nii arendada kui ka turundada. Virumaa turismikoostöö tagab, et on piisavalt nii inimesi kui ka kompetentsi sihtkoha kui terviku juhtimiseks, suudetakse olla tugevaks partneriks ettevõtjatele ja avalikule sektorile turundus- ja arendustegevuste ning investeeringute planeerimisel," tervitas koostööd ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EIS) turismijuht Anneli Lepp.   

Tugevamate sihtkohaorganisatsioonide tegevust rahastab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium EIS-i vahendusel aastatel 2023–2026 sihtfinantseeringuna ligikaudu 7,5 miljoni euroga. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu Virumaa sihtkohaorganisatsiooni juhi Maie Urbase sõnul kaasatakse tegevuste planeerimisse ja elluviimisse nii avaliku kui ka erasektori esindajaid, et tagada eri poolte huvide arvestamine ning tõhusate ja jätkusuutlike lahenduste leidmine.  

"Virumaa sihtkohaorganisatsiooni peamine eesmärk on turismiteenuste kvaliteedi ja külalislahkuse arendamine, sest see mõjutab oluliselt turistide rahulolu, nende valmidust sihtkohta tagasi pöörduda ja soovitada elamust ka teistele. Aitame turismiettevõtjatel omavahel koostööd teha ja nähtavamad olla, et nii Eesti inimesed kui ka väliskülastajad teaksid Virumaa turismiteenuseid ja sooviksid neid kogeda. Samuti näeme oma rolli kestliku turismi edendamisel, kuivõrd see on muutunud mitmete välisturgude puhul, eriti Soome, Rootsi ja Saksamaa külastajate peamiseks eelistuseks," rääkis Urbas uue organisatsiooni tegevusvaldkondadest. 

Tagasi üles