Kella poole kuue paiku õhtul alguse saanud turbaraba põlengule Tapa vallas Kuru külas pandi piir kella 21 paiku.

Kokku põles vana turbakaevanduse ala umbes 1,5 hektaril. Päästemeeskondade saabudes asuti kohe tegema drooniluuret, põlengualad tuvastati ja põleng lokaliseeriti kella poole üheksa paiku õhtul.