Tamsalu gümnaasiumi õpilased ootavad esimese riigieksamina sooritatava eesti keele eksami algust.

FOTO: Arvet Mägi

Esmaspäeval sai avalöögi eksamiperiood - esimest korda tehti uut tüüpi eesti keele riigieksamit. Kui varasematel aastatel tuli eksami sooritamiseks kirjutada ainult kirjand, siis sellest aastast lisandus loetud teksti põhjal küsimustele vastamine.


Sel aastal lõpetab maakonnas gümnaasiumi peaaegu 470 abiturienti.