Ametnik võitis kohtus Kunda linnavalitsust

Kunda linna vapp.

FOTO: Internet

Kunda linnavalitsus kaotas kohtuvaidluse kauase linna kantselei sekretäriga ning peab tasuma kohtukuludeks ligi tuhat eurot.


“Üks töötaja ei olnud rahul käskkirjaga, mis talle seoses majasisese töökorraldusega tehti, ja vaidlustas selle kohtus ning võitis,” võttis asja kokku Kunda linnapea Riina Sooäär. Küsimusele, mida kohtuotsus endaga kaasa toob, vastas Sooäär: “Ei too muud kaasa, kui käskkirja tühistamise.” 986 euro suurustest kohtukuludest linnapea paraku vaikis.

Tartu halduskohus leidis, et käskkiri, millega sekretärile noomitus avaldati, on õigusvastane haldusakt ja kuulub tühistamisele. Linnasekretäril ei ole kohtu sõnul õigust välja anda karistava iseloomuga käskkirju, antud käskkiri, mis sisaldas aga hoiatust, on kohtu hinnangul just karistava iseloomuga.

Halduskohus ei nõustunud vastustaja väitega, et vaidlustatud haldusakt oli välja antud linnakantselei sisemise töö korraldamiseks, sest selles haldusaktis puuduvad igasugused väited, mida oleks võimalik hinnata töökorraldusena.

“Ametnikule hoiatuse määramine ei ole seotud kantselei töö korraldamisega. Seega on vaidlustatud haldusakt välja antud ilma materiaalõigusliku aluseta, ebaõige isiku poolt, see on kaalutlusvigadega ega vasta vorminõuetele (puudub viide selle vaidlustamise kohta, mis on nõutav tulenevalt HMS § 57) ning sellest tulenevalt on õigusvastane,” seisab kohtuotsuses.

Kohus tühistas käskkirja ning mõistis Kunda linnavalitsuselt välja kaebaja tasutud riigilõivu 15,97 eurot ja õigusabikulud 720 eurot. Lisaks kulutas linnavalitsus ise õigusabile 250 eurot.

Tagasi üles