Hillar Rossmann: Ega autosõiduõpetaja ole mingi jumal

Hillar Rossmann. FOTO: TAIRO LUTTER/VIRUMAA TEATAJA

Hiljuti toimus ARKi Rakvere büroos nõupidamine, kus said kokku ARKi töötajad ja Lääne-Viru autokoolide esindajad. Riiklikust autoregistrikeskusest oli kohal härra Kangur. Suur tänu kohtumise organiseerijatele. Esimest korda oli võimalus mõtteid vahetada ka autokoolituse sisuliste probleemide üle.


Kindlasti väärib tunnustust algaja eksamineerija Janne Rahula julgus tulla autokooli juhatajate ette kõnelema sellest, kuidas tema võtab eksameid vastu ja millised on levinuimad vead.

Nii nagu Eesti vabariigis kehtib põhiseadus, mis ei kuulu vaidlustamisele, nii kehtib meie teedel liikluseeskiri, mis on kohustuslik kõigile liiklejatele, sealhulgas autoõpetajatele ja ka eksamineerijatele. Öeldud on, et kui rahul ei ole, siis mõmise. Ma siis mõmisen.

Mitu õigust
Nõupidamisel käsitleti põhjalikult Rakvere linnas ristmike ületamisel tekkivaid situatsioone. Kahjuks ei saa mina sõiduõpetajana aktsepteerida kõiki neid lahendusi, mida eksamineerija ainuõigena nimetas.

Linnar Priimägi ütles telekaamerate ees, et kui õpilane nii ei tee, nagu tema käsib, siis on ta eksamil läbi kukkunud.

Selle loo moraal on, et ülemusel on alati õigus ja rikka mehe nali on alati naljakas ehk lõuad pidada ja edasi teenida.

Kuid on veel üks võimalus. Läinud kord kaks meest idamaa targa juurde, et see otsustaks, kummal on õigus.

Jutustas üks mees oma loo ja tark vastas, et tal on õigus. Teine mees rääkis oma loo ja targa sõnul oli temalgi õigus.

Olin Nõukogude ajal Rakvere 1. keskkooli autoõpetaja. Autoõpetuse tarbeks oli igal nädalal kuus tundi. Ja nii kolm aastat. Muidugi oli tol ajal põhjalikult õppeprogrammis ka autoehitus.

Kui arvestada seda, kui palju intensiivsemaks on muutunud meie liiklus ja kui suured on nõuded, mis esitatakse autojuhile, siis 20 tundi liiklust ja 40 sõidukorda (25 minutit kord) on ilmselt vähe. Teen ettepaneku viia õppetundide arv kohe vastavusse õppeprogrammide mahuga.

Leida lahendusi
Õhku visati ka tõdemus, et ega autoõpetaja ole jumal, et kõike teab. Eksamineerija ei ole ka. Sellepärast tulebki leida koostöös parimad lahendused.

Hea õpetaja on küll nõudlik õpetamisel, kuid eksamiks ei vali ta kunagi kõige raskemaid pähkleid.

Nii ei ole mõtet algajat liiklejat asetada kõige raskematesse võimalikesse olukordadesse. Mitu pika staažiga kutselist juhti on tunnistanud, et nad pole kindlad, kas nad sooritaksid sõidueksami ARKis.

Kord ütles eksamineerija minule, et mu õpilane võib küll ilus ja tark olla, aga sõidueksamit ta esimesel korral ei sooritanud.

Ma vastasin, et täna juhib see õpilane nii autot kui riiki ja mõlemat hästi.

Nõupidamisel andis härra Kangur lootust, et juba kevadel tuleb uus kokkusaamine, seekord kõigi Lääne-Virumaa autokoolide sõiduõpetajate ja eksamineerijate osavõtul.
Jääme ootama.

Tagasi üles
Back