Maavanem ei saanud kohtus Loksa linnast jagu

Loksa linnavalitsus.

FOTO: Loksa linna kodulehekülg.

Tallinna halduskohus otsustas mitte arutada Lääne-Viru maavanema Urmas Tamme hagi Loksa linnavolikogu vastu, milles maavanem nõudis Loksa volikogu mullu 4. novembril vastu võetud otsuse tühistamist.


Antud otsusega otsustas volikogu võtta 10 miljonit krooni laenu linna haridus- ja kultuuriobjektide remondiks, selle tulemusel paisus Loksa laenukoormus umbes 125 protsendini linna aastaeelarvest.

Seadusega on lubatud laenukoormuseks 60 protsenti eelarvest.

Kohus põhjendas asja arutamisest loobumist sellega, et regionaalministril puudus alus volitada maavanemat tegutsema teises maakonnas.
"Seega ei saanud Lääne-Viru maavanemal tekkida järelevalveõigust," seisab kohtuotsuses.

Regionaalminister volitas Urmas Tamme tegema järelevalvet Loksa linna üle, sest Loksa linnapea Helle Lootsmann on Harju maavanema Värner Lootsmanni abikaasa.

Urmas Tamm ütles, et ta ei ole veel otsustanud, kas kaebab kohtu otsuse edasi või mitte.

"Aga põhimõtteliselt on nüüd pall regionaalministri käes," lisas maavanem.

Tagasi üles