Köide köidab poolt aastatuhandet

Köitekunsti näituse üles seadnud Rene Haljasmäe sõnul on raamat kolmemõõtmeline ajas ja ruumis paiknev ese, mida ei sobi vitriininäitusena esitleda, seda peab saama katsuda ja vaadelda.

FOTO: Arvet Mägi

Poolt tuhandet aastat Eesti köitekunsti kokku võttev artiklikogu inspireeris enam kui pooltsada kunstnikku seda köitvalt köitma. Rakveres Lääne-Viruma keskraamatukogus saab oma silmaga näha 32 teost.

Köitekunstnikele esitas väljakutse mullu trükist ilmunud Eesti Nahakunstnike Liidu koostatud kogumik “Köitekunst Eestis läbi viie sajandi”, mis pühendati Endel Valk-Falki 80. sünnipäevale.

Viiest köiteajaloolisest artiklist ja rohkest pildimaterjalist koosnev raamat jagati poognatena köitekunstnikele ning tuli konkursi korras isikupäraselt köitevormi seada. Aega selleks oli üks kuu. Kuna osaleda soovijaid oli ka Lätist, Venest ja Saksamaalt, kujunes Eesti Köitekunstnike Ühenduse korraldatud köitenäitus-konkurss rahvusvaheliseks.

    Tagasi üles