Valimised: Eestimaa Rahvaliit - Võrdsete võimaluste Eesti

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

FOTO: virumaateataja.ee

Vello Tafenau: nr 753

Vello on omandanud EPAs ökonomisti ja 1984. a TRÜs juristi kutse. Lisaks on ta TÜ avatud ülikoolis õppinud juurde ärijuhtimist.

Vello Tafenaud teavad läänevirulased kõige paremini ökonomisti ja majandijuhina, Lääne-Viru maavalitsuse abimaavanemana ning ASi Võhu Vein juhatuse liikmena. Suure osa oma jõupingutustest on ta pühendanud Vinni vallale, kus ta on neljal korral valitud vallavolikogusse ning viimased viis aastat juhtinud seda esimehena.

Alates 2003. aastast on ta Riigikogu liige ning rahanduskomisjoni aseesimees. Vello on rahvaliidu juhatuse liige. Jätkuvalt aktiivne spordimees ning doonor, üritustel aktiivne sõnaseadja ja tantsulõvi. Teda on autasustatud Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. Vello on abielus, tal on kolm täiskasvanud tütart ning kolm lapselast.

Riigikogu valimistel on jätkuvalt tema peamiseks sihiks just regionaalse ettevõtluse arendamine, KOVga seotud rahastamine ning kõigi vanuserühmade eluolu parandamine.

Andrus Blok: nr 754

Andrus on lõpetanud 1979. aastal Rakke keskkooli ja 1980. aastal tehnikakooli nr 19.

Andrus Blok on töötanud nii eraettevõtluses kui löönud pikki aastaid kaasa kohaliku omavalitsuse tegemistes. Aastatel 1999 –2002 oli ta Rakke vallavolikogu esimees, 2002. aastast kuni tänase päevani on Andrus Blok olnud Rakke vallavanem. Aastast 2002 on Andrus Blok rahvaliidu Lääne-Virumaa maakonnaorganisatsiooni esimees.

Nooruses tegeles Andrus väga palju spordiga: ta on Eesti noortemeister kergejõustikus, Eesti meister ja Nõukogude Liidu meistersportlane autorallis. Teda on autasustatud Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. 2004. aastal kuulutati Andrus aasta rahvaliitlaseks. Andrus Blok on abielus, tal on täiskasvanud tütar ja poeg.

Andruse eesmärgiks on seista väikekoolide sulgemise vastu, hoolitseda selle eest, et tasuta koolilõunaga kindlustatakse lapsed kuni gümnaasiumi lõpuni ning et riigieelarvest eraldatakse spordile rohkem raha.

Õie Reineberg: nr 755

Õie Reineberg on lõpetanud Kambja kooli 1957. aastal, Antsla põllumajanduse tehnikumi agronoomi-zootehniku erialal 1961. aastal ja EPA agronoomia erialal 1966. aastal.

Õie Reineberg on kogu elu olnud seotud aktiivselt Eesti põllumajanduse ja maaelu arendamisega. Praegu töötab ta OÜ Aaspere Agro agronoomina. Lisaks on Õie olnud kaks koosseisu Haljala vallavolikogu liige ning tänasel päeval osaleb maaeluarengu komisjoni töös. Õie on abielus, tal on kaks tütart ja poeg ning kolm lapselast.

Õie lubadused valimistel: väikekülade elu edendamine; igale perele oma kodu; iga laps peab saama käia kodu lähedal lasteaias ja esimesed aastad õppida oma kodukoolis.

Mare Taar: nr 756

Mare Taar on lõpetanud 1979. aastal Nuia keskkooli ning 1981. aastal Viljandi kultuurikooli kultuuritöötaja/isetegevusliku näiteringi juhi kvalifikatsiooniga.

Mare Taar on olnud kultuuritöötaja 24 aastat, millest 23 on ta pühendanud Väike-Maarja rahvamajale. Neist aastatest mäletavad inimesed arvukaid kultuuriüritusi. Hingest ja südamest tehtud töö eest kultuuripõllul tunnustas Lääne-Viru maavalitsus Mare ja Vallo Taari (abikaasa) 1997. aastal austava nimetusega “Maa sool”. Mare on abielus, tal on kaks poega.

Mare Taari eesmärgiks on suurendada huvikoolidele antavat riigipoolset toetust, väärtustada kodukoha kultuuri ning toetada selle arengut, kaasata otsuste tegemisel rohkem kohalikku elanikkonda.

Samuel Golomb: nr 757

Samuel Golomb on lõpetanud Rakvere II keskkooli ja Moskva riikliku kultuuriinstituudi 1981. aastal kultuuritöötajana.

Samuel Golomb on töötanud Rakvere teatris, Tapa raudteelaste kultuurimaja direktorina, Vinni NST klubi juhatajana, Rakvere kutsekooli ja Rakvere õhtukooli õpetajana. 1993-1999 oli Samuel Rakvere linnavolikogu liige. Praegu on ta Aaspere põhikooli direktor ning osaleb Haljala vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni töös. Viimased 20 aastat on ta tegelenud ka vabakutselise ajakirjaniku tööga. Praegu täidab ta Tapa linna venekeelse ajalehe toimetaja kohustusi. Samuel on abielus, tal on kolm täiskasvanud last ja kaks lapselast.

Samueli põhiseisukohad valimistel: Eesti elanikel peab olema tagatud õigus demokraatlikule ja vabale ajakirjandusele; meie lapsed ja lapselapsed peavad saama omandada haridust võimalikult oma elukoha ligi.

Erilise energia lubab ta jätkuvalt suunata puuetega inimeste õiguste eest seismisele.

Henry Kallaste: nr 758

Henry Kallaste on lõpetanud Viljandi II keskkooli 1978. aastal ja Tartu ülikooli 1984. aastal füüsiku-pedagoogina.

Henry Kallaste töövaldkond on haridus. Ta on töötanud Viljandi II keskkooli füüsikaõpetajana, Tartu ülikooli eksperimentaalfüüsika kateedri insenerina, Viljandi noortevangla kasvataja ja direktorina, Vaeküla kooli direktorina. 1997. aastast on Henry Tapa vene gümnaasiumi direktor. Henry on abielus, tal on kaks tütart.

Henry Kallaste annab endast parima, et tagada kõikidele Eesti koolidesse minevatele lastele võimalikult võrdsed tingimused kvaliteetse ja

kodulähedase hariduse omandamiseks; suurendada õpetajate õigusi haridusprotsessis, tõsta õpetajate keskmine palk nelja aasta jooksul kahekord-

seks; kindlustada arstide ja õdede palkade viimine tasemele, mis annab neile kindlustunde Eestisse tööle jäämiseks.

Toivo Leemets: nr 759

Toivo Leemets on lõpetanud Rakvere töölisnoorte õhtukooli 1965. aastal ning Tartu ülikooli 1979. aastal arstina.

Pärast ülikooli asus ta tööle Rakvere keskhaigla jaoskonnaarstina, kust suundus Kunda haigla siseosakonna juhatajaks. 1990 valiti ta Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingu esimeheks. Alates 1992. a töötas Toivo Leemets Lääne-Viru haigekassa direktorina ning seejärel riigi keskhaigekassa juhina. Viimased aastad on Toivo Leemets töötanud Tapa haigla siseosakonna juhatajana. Toivo on abielus.

Tema lubadusteks valimistel on parandada keskustest väljaspool elavate inimeste meditsiiniteenuse kättesaadavust, seaduste toel tagada kooli lõpetanute tagasitulek kodukohta ning toetada ühtse tervishoiu arengukava vastuvõtmist, mis ei oleks pealinnakeskne.

Hanno Nõmme: nr 760

Hanno Nõmme on lõpetanud Rakvere I keskkooli 1967. aastal ja EPA 1972. aastal, omandades metsamajanduse inseneri kutse.

Hanno Nõmme on inimene, kes on kogu elu olnud seotud keskkonna hoidmise ja kaitsega. Pärast EPA lõpetamist asus ta tööle Käsmu metskonna metsaülemana, selles ametis töötas 1997. aastani, kui metskond likvideeriti. Sellest ajast saadik on ta talunik ja kutseline kalur. Lisaks on ta olnud Võsu vallavolikogu esimees. On ka metsanduskonsulent. Hanno on abielus, tal on täiskasvanud poeg ja kaks tütart.

Valimistel lubab ta jätkuvalt seista maa- ja metsaomanike heaolu ja õiguste eest, kalanduse, ja eelkõige rannakalurite parema käekäigu eest ning toetada igati kohalike elanikega arvestavat keskkonnakaitselist tegevust, talupidamist ja väiketootmist.

Toimetuselt

Alates läinud teisipäevast saavad vastavalt kehtestatud valimisreeglitele Riigikogu valimistel kandideerivad erakonnad kordamööda Virumaa Teataja teisel leheküljel tutvustada oma platvormi ja jagada lubadusi. Eile tutvustas end Reformierakond. Loosi tahtel saab tänases lehenumbris sõna Eestimaa Rahvaliit, teisipäeval Isamaa ja Res Publica Liit.

    Tagasi üles