Maavalitsuse nõustamiskomisjon lõpetab tegevuse

Lähipäevadel lõpetab maavalitsuse juures tegevuse maakonna erivajadustega õpilaste nõustamiskomisjon.

Alates 1. septembrist alustavad maakondlikud nõustamiskomisjonid tööd SA Innove alluvuses olevate Rajaleidja keskuste juures.

Tellijale

Lääne-Viru maakonna erivajadustega õpilaste nõustamiskomisjon on tegutsenud maavalitsuse juures üle kümne aasta ja selle ülesanne on olnud määrata hariduslike erivajadustega õpilastele võimetekohane õppimise vorm või otsustada vanema taotlusel koolikohustuse edasilükkamine.

Selle aja jooksul on nõustamiskomisjoni tegevust reguleerivad õigusaktid muutunud oluliselt mitmel korral ja sellest tulenevalt on ka komisjon pidanud oma tööd korduvalt ümber korraldama.

Tagasi üles