Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja volikogud kinnitasid viimasel istungil nelja valla ühise jäätmekava aastateks 2015–2020. Olulisteks eesmärkideks on võetud elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine ja sorteeritud jäätmete üleandmise võimaluste laiendamine, mis ühtlasi peaks aitama vähendada prügilatesse ladestatavate jäätmete koguseid.

Tellijale